Page 26

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

Personalens tips utvecklar organisationen Tänk om alla gick till jobbet varje dag och genomförde en liten förbättring, vilken effekt det skulle få på ett helt år! På SÖRAB har vi arbetat med att låta förbättringskulturen bli en del av vardagen. 0 .aktuellt organisation SÖRAB HAR SEDAN ÅR 2010 haft ett IT-system för ärendehantering. Det var i första hand tänkt att kopplas till kraven i vårt miljöledningssystem ISO 14001. Idag används det dock för att registrera allt som kan leda till ständiga förbättringar, och de senaste tre åren har antalet ”rena” förbättringsförslag tiofaldigats. Hur kan det ha blivit så? – Det är dumt att ha ett IT-stödsystem som ingen använder, säger Åsa Lindelöf. Därför får alla som börjar på SÖRAB en utbildning där jag personligen sitter med den nyanställda och går igenom hela systemet. Samma sak gäller våra drygt 100 entreprenörer som utbildas i samband med avtalsstart. Detta kombineras med så kallade flygande utbildningar som sker på plats ute i verksamheten. Gemensamt för alla utbildningar är att de nästan alltid genererar ett eller flera förbättringsförslag kopplat till olika delar av verksamheten. Utbildningarna är basen för att allt ska fungera och IT-stödsystemet Åsa Lindelöf, till höger, tillsammans med Jennifer Carlsson, en av entreprenörerna på Hagby Återvinningsanläggning, som lämnat många förbättringsförslag. Bland annat har risken för påköringsolyckor minskat, tack vare hennes förslag om ett avgränsande staket. är kanalen. Att motivera och uppmärksamma Får man ingen återkoppling på sina ansträngningar att lämna in förslag är det lätt att engagemanget försvinner. – Jag är ofta ute och rör mig på våra anläggningar, berättar Åsa vidare, och ungefär en gång i månaden praktiserar jag ute i verksamheten. Vid dessa tillfällen passar jag alltid på att återkoppla på inlämnade förslag och vi diskuterar även nya potentiella förbättringsförslag. Ibland tar jag med mig en korg med fika för att uppmärksamma insatser som är utöver det vanliga. Små saker som kan göra stor skillnad. Helikopterperspektiv och fokus på enskilda förslag Varje månad sammanställer Åsa de ärenden och tillika förbättringsförslag, som kommuniceras via ett inlägg på SÖRABs intranät. I början kunde alla förbättringsförslag redovisas, men det senaste året är det så många förslag som lämnas in varje månad att det bara blir ett axplock. Vi redogör inte vem som har lämnat ”De senaste tre åren har antalet ”rena” förbättringsförslag ökat med nästan 800 procent.” TEXT: ÅSA LINDELÖF & BEA TJÄRNHELL, SÖRAB FOTO: SÖRAB in förslaget för att det inte ska vara ett hinder för att lämna in förslag. Enskilda förslag som genomförts redovisas dock på Intranätet. Det är även viktigt att se till den stora helheten och trender över tid. Därför rapporteras ibland det totala antalet förbättringsförslag för att säkerställa att vi inte tappar fart i vår förbättringsresa som går uppåt, framåt. Nu lyfter vi! Grundtanken med förbättringsarbete är att verksamheten hela tiden kan bli lite bättre. Varje enskilt förbättringsförslag kan ibland tyckas litet i sig, men kraften i alla förbättringsförslag tillsammans får oss att lyfta. För att höja nivån ytterligare kommer vi att skapa ett intranät som även är tillgängligt för våra entreprenörer. Utöver detta kommer våra kunder inom snar framtid kunna lämna in förbättringsförslag via hemsidan som kopplas till vårt IT-stödsystem. sid 26 AVFALL OCH MILJÖ 3.16


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above