Page 29

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

SELMA ÖSTRÖM från Lunds Renhållningsverk visar runt i den nya, lite speciella butiken. Hon är utbildad industridesigner och en av de två personer som kommer att inspirera och vägleda besökare. Butiken är öppen för alla som vill byta mindre saker eller kläder och bytena sker via ett kontantlöst poängsystem. Den som fått ett hål på sitt favoritplagg tar med det till butiken och lagar det. Alla är välkomna att använda material som finns här till att laga och renovera eller göra något nytt. Butiken är väl utrustad för att snickra, måla, sy och skapa och den som är osäker får professionell hjälp. Säkerheten i verkstäderna är hög och endast miljövänliga material används. En gång i veckan kommer det också att hållas workshops, föreläsningar och andra aktiviteter runt temat reparera, upcycling och hållbar konsumtion. Hur uppstod då idén till butiken? Lena Wallin, Lunds renhållningsverk, berättar att det var en gemensam önskan från reningsverket, Lunds kommuns miljöstrategiska enhet och Lunds Kommuns Fastighetsbolag, LKF, att utforma ett fo- ”Kom hit och laga” Kompetens, nytänkande, envishet är receptet på den nya kvartersnära återbruksbutiken FixaTill, som invigdes i Lund i april. rum för kunskapsöverföring om hållbara beteenden såsom att laga, renovera, byta saker och använda mindre kemikalier för att nämna några exempel. Tidigt i processen tog LKF fram en lämplig lokal på området Linero och därefter fick renhållningsverket fria händer att utforma den butik som nu har öppnat. Utöver att fungera som verkstad och second hand kommer det att bjudas på workshops och föreläsningar i olika teman. – Butiken kommer att hålla öppet under två år och under denna tid är verksamheten flexibel och påverkbar för att hitta det bästa konceptet. Vi bjuder in alla besökare till att medverka i att göra TEXT: ÅSA LINDSKOG, AVFALL SVERIGE FOTO: ÅSA LINDSKOG, BRITTA MOUTAKIS detta så bra att vi kan öppna fler butiker, säger Lena Wallin. FixaTill har till största delen köpt inredning och material second hand. Kostnaden för att ställa i ordning lokalen samt inköp av verktyg och maskiner var 500 000 kronor. Bemanningen på 1,5 tjänst samt övriga löpande kostnader beräknas till cirka 1,5 miljoner kronor per år. Finansieringen delas av Lunds Renhållningsverk via en ökning av renhållningstaxan för lägenhetsabonnenter med 20 kronor per år och LKF, som bekostar en halv tjänst.   I Barcelona lockar den kommunala verkstaden 1 500 besökare i månaden, läs mer på sidan 40-41. Selma Öström finns på plats för att hjälpa till med overlock eller trådbyte, men vägleder också i snickarverkstaden. Viss musik finns bara på vinylskivor och här kan samlare hitta guldkorn. Dessa två Linerobor var bland de första besökarna på FixaTill. De uppskattade den nya butiken. Snyggt uppställt och god ordning. Byt två tallrikar mot en tröja. På FixaTill är det inte pengar som gäller. 0 0 0 0 0 AVFALL OCH MILJÖ 3.16 sid 29


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above