Page 3

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

Branschtidning från Avfall Sverige www.avfallsverige.se # 3 / 2016 de co y # 3/2016 f ö r kla ra hållbar nu dging Sociala me dier mo rot piska Facebook SJÖSTRAND YLVA .PORTRÄTTET Hållbar kommunikation PRINT Hallå! beteende .32 gamification TV radio skyltar anslagstavla Blo gg språk Biogasen missar bonus Plaståtervinnare fuskade Borås anläggning tar form Textilåtervinning kör igång Så minskar Barcelona avfallet .TEMA AVFALL OCH MILJÖ är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 25 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att hela 80 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.   Avfall och Miljö ges ut av Avfall Sverige, branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. .37 Vi är Sveriges största miljörörelse – du och jag och drygt nio miljoner andra gör tillsammans ett av Sveriges viktigaste jobb! Innehåll Förebyggande diskuteras i Oslo .30 Bryssel prisar förbränning .31 Elmia laddar .31 Tips för bättre avfallstransport .32 Biogödsel utvärderad .33 Portal för gödselfreaks .34 Mobil slamavvattning funkar .35 Borås samlar infrastrukturen .36 Egen nyckel till ÅVC .38 Barcelonabor lagar själva .40 Jorden runt .42 Avfall Sverige .43 Korsord .54 Ledare .5 Nyheter Ny standard för kärl .6 Avdrag för reparation .6 Inget elavfall till butik .6 Biogasen missar bonus .8 Nu byggs för textilåtervinning .8 Hela kläder slängs .10 Vägen till hållbar konsumtion .10 Centrum ska stoppa gifterna .10 Stora vinster med begagnat .12 Plaståtervinnare fuskade .12 Förbjudna gifter i leksaker .12 Affärsnytt .13 Tema Kommunikation .14 Porträttet Ylva Sjöstrand, doktor i ekonomisk historia .24 Aktuellt Tips utvecklar organisationen .26 Här lagas mobilskärmar .27 Klädbytardag en hit .28 Lund öppnar butik för återbruk .29 .16 AVFALL OCH MILJÖ 3.16 sid 3 .19


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above