Page 31

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

I en så kallad färdplan från EU-kommissionen framhålls fördelarna med energiåtervinning av avfall. Elmia laddar för avfallsmöte Den 27-29 september slås portarna upp för mässan Avfall och Återvinning. Här kan man ta till sig av ny teknik, nätverka eller besöka föreläsningar. C3C ENGINEERING AB är ett av företagen som kommer att finnas med på mässan. – Elmia vill vi gärna vara med på. Både Avfall och återvinning och parallellmässorna passar oss väldigt väl, för vi är verksamma även inom VA och fjärrvärme. Det är en unik möjlighet att träffa många kunder på en och samma gång och prata om den senaste tekniken, säger Maria Gustavsson på C3C Engineering. De kommer bland annat att visa upp sitt blocksystem, men också det nya stomsystemet som kan användas för att bygga upp lagerhallar och liknande. Vid förra mässan 2014 var det ett 50-tal utställare på Avfall och Återvinning, en siffra som man hoppas slå i år. Elmia utlovar också ett späckat seminarieprogram, där Avfall Sverige bidrar med flera pass. Vi ses också i monter A04:43.   Bifogat i detta nummer av Avfall och Miljö finner du gratis entrébiljetter till mässan. Utnyttja dem! Vi erbjuder helhetslösningar inom vågar, system och service Länk till produktkatalogen. Du hittar även katalogen på flintab.se Mikael Kolemainen Försäljnings- & Servicechef Affärsområdesansvarig Miljö & Återvinning Telefon 036-31 42 04 Läs om vårt stora produkt- och tjänsteutbud på flintab.se eller i vår digitala produktkatalog. Läs mer om oss på www.flintab.se Ring mig så berättar jag mer om hur vårt helhetskoncept kan hjälpa er! Bryssel vill se mer energiåtervinning TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE EU-KOMMISSIONEN VILL SE MER energiåtervinning av avfall som inte kan materialåtervinnas. Det ses dels som en säker metod att behandla såväl vanligt hushållsavfall som visst farligt avfall. Men framför allt ses det som en energikälla som idag inte utnyttjas full ut; såväl fjärrvärme som fjärrkyla skulle kunna byggas ut, menar EU-kommissionen. Genom att underlätta handel med avfall kan mer skeppas från länder med hög andel deponering till länder med hög kapacitet för energiåtervinning. Därmed minskar också miljöbelastningen från deponering. Dokumentet är en del av strategin för en energiunion. Det är inget lagligt bindande dokument men visar i vilken riktning som EU-kommissionen vill gå. – Det är ett mycket positivt tecken att kommissionen slutligen erkänner att energiåtervinning är en del av den cirkulära ekonomin och också av energiunionen och att den kan bidra med energi så att vi blir mindre beroende av fossila bränslen, säger Ella Stengler, vd för Cewep, den europeiska organisationen för energiåtervinning.


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above