Page 32

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

.aktuellt energiåtervinning Skapa ett gott samarbete mellan de inblandade aktörerna och kräv god kvalitet på avfallet om det ska transporteras i balat i bulkbåt. Det är några av de råd som ges i en färsk rapport för att avfall ska kunna transporteras utan problem. Goda råd för avfallstransporter ÖKAD IMPORT AV AVFALLSBRÄNSLE till Sverige har bland annat inneburit nya transportvägar. Därför har Avfall Sverige låtit kartlägga erfarenheterna av långväga transporter av avfallsbränsle. Hanteringskedjans många aktörer – leverantörer, rederier, hamnar och energibolag – har intervjuats. Syftet med kartläggningen har varit att sprida goda exempel och uppnå störningsfri, effektiv hantering. Att minimera exponeringen av avfallet är centralt för problemfria transporter. Vid hantering av balat avfall gäller det att hålla balarna hela genom hela kedjan. En avgörande förutsättning för hela balar är avfallskvaliteten. Vid lågt organiskt innehåll och jämn fraktionsstorlek ökar förutsättningarna för hela balar. Det finns också flera skyddsåtgärder att ta till för att reducera störningsrisken: det har utvecklats gripverktyg som skadar balarna Rätt behandlat och sorterat avfall som paketeras och hanteras på rätt sätt minskar problemen vid långväga transporter. 0 ”Det har utvecklats gripverktyg som skadar balarna så litet som möjligt.” TEXT: EVA MYRIN, MILJÖ & AVFALLSBYRÅN så litet som möjligt vid lossning och ett nät mellan kaj och fartyg och goda städrutiner för godsspill har visat sig vara viktigt. Flug- och luktreducerande medel har provats vid förbehandling, transport och lossning och har visat sig ha bäst effekt om det tillsätts på förbehandlingsanläggningen. Trots att det medför en långsammare lastning och lossning samt mindre lastvolymer sker sjötransporter numera ofta med någon typ av container eller flak för att minska störningsrisken. Behovet av mellanlager minskas om mottagaren varvar sjötransport med biltransport (mer närproducerat avfall) – färre lyft ökar effektiviteten. Vid hantering av balat avfall skulle effektiviteten gynnas av standardisering av formen på balarna, fartygstyp, gripverktyg och färg som skapar kontraster i dålig belysning. Att åstadkomma ett gott samarbete mellan alla aktörer i hela kedjan har visat sig vara det viktigaste kvalitetsarbetet. Med ett tydligt avtal och förtrolig kontakt, som åstadkoms bland annat genom platsbesök hos varandra, kan störningsrisken minimeras. Läs mer i rapport 2016:10 Långväga transport av avfallsbränsle – kunskaper och erfarenheter, som medlemmar kan ladda ner gratis från www.avfallsveige.se sid 32 AVFALL OCH MILJÖ 3.16


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above