Page 34

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

.aktuellt biologisk återvinning Biogödsel har fått egen webbportal På www.biogodsel.se får du mängder av information om just biogödsel. Webbplatsen vänder sig främst till lantbrukare och lantbruksrådgivare, men alla intresserade ska kunna ta till sig informationen. PÅ DEN NYA WEBBPLATSEN kan man läsa om allt från spridningsteknik och näringsinnehåll till regelverket för användning. Certifierad återvinning av biogödsel – branschens frivilliga kvalitetssäkringssystem – finns också beskrivet och här finns länkar till alla biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel. – Biogasanläggningarna har idag byggt upp en bra relation med sina kunder, lantbrukarna, och certifierad biogödsel godkänns som gödselmedel av livsmedelsuppköpare och av mejeriföretagen. Men okunskapen kring biogödselns många nyttor och möjligheter är trots detta stor, säger Caroline Steinwig, rådgivare på Avfall Sverige och fortsätter. – Vi hoppas kunna bidra med att sprida kunskap om biogödselns unika möjligheter. Till exempel kan certifierad biogödsel som innehåller vissa råvaror KRAV-märkas och därmed användas i ekologisk odling. Detta är fantastiskt eftersom utbudet av gödselmedel för eko-odling inte är så stort. Webbplatsen är en del i den strategi som Avfall Sveriges medlemmar jobbar med sedan ett par år, för att öka kunskapen och kännedomen om biogödsel. Biogödsel kallas det organiska gödselmedel (rötrest) som kvarstår efter att till exempel matavfall, gödsel och slakteriavfall rötats i en biogasanläggning. Biogödseln innehåller alla de näringsämnen som finns i råvarorna som tillförts rötkammaren. Om rötresten bara innehåller råvaror från foder- och/eller livsmedelskedjan, Balticum det vill säga inga avloppsfraktioner, så får den kallas biogödsel och kan då även certifieras. Läs mer på www.biogodsel.se. Vi har anpassade miljöbehållare för ditt avfall! sid 34 AVFALL OCH MILJÖ 3.16 Branschens starkaste varumärke! Besök oss på www.bfab.nu och titta på vårt utbud!


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above