Page 38

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

.aktuellt insamling VIP-kunder öppnar själva på ÅVC Med Grönt kort har du tillgång till din återvinningscentral även när personalen har gått hem. Det är ett bra sätt att kombinera god service med bra avfallshantering till ett rimligt pris, menar kommunalförbundet AÖS, Avfallshantering Östra Skaraborg. SYSTEMET MED GRÖNT KORT har införts på två återvinningscentraler, i Hjo och Timmersdala. Kortet ger tillträde även utanför ordinarie öppettider. För att få Grönt kort måste kunderna ha genomgått en kort utbildning, där man bland annat får lära sig att sortera rätt. De måste också vara folkbokförda i kommunen och registrerade som kunder hos AÖS. Då kan man besöka anläggningen under alla veckans dagar mellan klockan 06.00 och 21.00. Företag får däremot inte lämna avfall på de obemannade återvinningscentralerna. Kunden kommer in på anläggningen genom att läsa av sitt körkort i en kortläsare, varpå grindarna öppnas. Samtidigt tänds belysningen inne på anläggningen. När kunden slängt sitt avfall och vill lämna anläggningen öppnas grinden automatiskt i Hjo, medan man i Timmersdala trycker på en knapp. Skulle problem uppstå finns det möjlighet för kunden att kontakta ett vaktbolag för hjälp. Smart datorsystem Grönt Kort bygger på ett datorsystem som tagits fram av Högskolan i Skövde i samarbete med AÖS. Datorsystemet innehåller många smarta lösningar som underlättar driften av de obemannade återvinningscentralerna. När kunden registrerar sig för Grönt kort kontrolleras till exempel uppgifterna mot folkbokföringsregistret och AÖS kundregister för att se att personen är behörig att använda tjänsten. Det går även att få ut uppgifter om kunden har ett företag, vilket gör det möjligt att upptäcka verksamhetsutövare som olovligen använder återvinningscentralen. Återvinningscentralen är kameraövervakad (dock utan inspelning), vilket gör det möjligt för AÖS att på distans se om containrarna börjar bli så fulla att det är dags för tömning. Samtidigt håller man koll på att anläggningen ser prydlig Kort fakta Kortläsaren scannar körkortet och öppnar grinden in till anläggningen. TEXT OCH FOTO: BRITTA MOUTAKIS, AVFALL SVERIGE ut. Riscontainern i Timmersdala har en nivåvakt, liksom flera containrar i Hjo. När de är fulla skickas ett automatiskt meddelande direkt till entreprenören att det är dags för tömning av fraktionen. Via datorsystemet går det även att få ut intressant statistik, så som det totala antalet besök samt besök per kund, och under vilka tider besöken sker. Man har till exempel lagt märke till att söndagskvällar är särskilt populära. Breddar systemet Efter att ha prövat systemet i ett par år är AÖS nöjda med hur det fungerar. Man har sett såväl bättre som sämre sorteringsresultat jämfört med de anläggningar som inte anslutit sig till Grönt kort. Men systemet erbjuder en sådan överlägsen service att man planerar att införa det på alla sina återvinningscentraler. Grönt Kort är långt ifrån färdigutvecklat, det finns många tankar om hur systemet skulle kunna förbättras i framtiden. Förslag är till exempel intelligent kameraövervakning för ökad kontroll och säkerhet. Man funderar också på ändrade tider då anläggningarna är bemannade, för att bättre motsvara kundernas behov. • Hjo kommun har drygt 9 000 invånare, samt under sommarhalvåret även många fritidsboende. • Timmersdala ligger i Skövde kommun. • Det finns i skrivande stund 980 Grönt Kort-kunder i Hjo, och 808 i Timmersdala; den 1 000:e kunden i Hjo kommer att uppmärksammas särskilt med en liten gåva i återanvändningens tecken, glaskonst av returglas. • 170 000 personer bor i de nio kommunerna som ingår i AÖS. • AÖS driver sex återvinningscentraler i egen regi, tre via entreprenad och ytterligare ett antal drivs i samarbete med lokala föreningar. sid 38 AVFALL OCH MILJÖ 3.16


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above