Page 39

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

Ytterligare en Optibaganläggning – denna gång i Kalmar Det är Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) som valt att investera i en sorteringsanläggning för grön påse (matavfall). KSRR ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommun. Ordervärdet för anläggningen är 30 miljoner. Anläggningen till KSRR byggs för 2 fraktioner, mat- samt restavfall, med möjlighet att utökas till totalt 6 fraktioner. Sorteringskapaciteten är 18 ton/timma i grundutförandet. Anläggningen tas i drift vintern 2017. Inkluderat KSRR är det 1 miljon personer i Sverige som källsorterar med Optibag-systemet. Optibags unika metod med optisk sortering av olikfärgade påsar gör det enkelt, bekvämt och hygieniskt att källsortera avfall redan i hemmet. Ett kostnadseffektivt sätt att uppfylla nationella insamlingsmål och att skapa stora vinster för samhälle, miljö och människor. – Vi ser ett ökande intresse för vårt koncept som spänner över små som stora kommuner. Bland annat finns det politiskt beslut att införa optisk sortering i Stockholms stad senast 2018. Vi ser ett ökat intresse i Europa för vårt koncept. Till exempel i Holland, Belgien, Schweiz, Tyskland med flera säger Stefan K.A. Nilsson, Marknadschef, Envac Optibag AB. Envac Optibag AB · Box 320 · 595 24 Mjölby Tel 0142-185 00 · info@optibag.se · optibag.se Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps facebook.com/EnvacOptibag Envac Optibag AB är en världsledande leverantör av optiska sorteringsanläggningar för källsortering av hushållsavfall i olikfärgade påsar direkt i hemmet. Systemet kräver ingen förändring av det befintliga insamlingssystemet. Vi utvecklar, designar, levererar samt installerar kompletta anläggningar för källsortering av hushållsavfall. Envac Optibag AB ägs av Envac AB som ingår i Stena koncernen.


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above