Page 45

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

.AVFALL SVERIGE Vi ses i Almedalen Under Almedalsveckan kommer Avfall Sverige att prata energiåtervinning, biogas och biogödsel samt kommunernas olika förutsättningar att bygga hållbart. EN NUMERA NÄSTAN OBLIGATORISK sommaraktivitet för Avfall Sverige är deltagandet i Almedalsveckan. I år pågår den 3-10 juli. I år kommer Avfall Sverige att arrangera tre seminarier och delta i några externa. På måndagen, den 4 juli, bjuder vi in till ett seminarium kring energiåtervinnings roll i avfallshierarkin: Avfall som bränsle för el och fjärrvärme – är det riktigt klokt? Detta gör vi i samverkan med Energiföretagen Sverige. Vi kommer att bemöta ett antal myter kring energiåtervinning med hjälp av en panel bestående av forskare, myndigheter och anläggningar. Ett annat seminarium, också på mån- dagen, kommer att handla om dilemmat att alla kommunerna har samma lagar och regler att följa för att bygga en hållbar stad, oavsett om de är små eller stora, om de präglas av inflyttning eller utflyttning och även i övrigt kan ha väldigt olika förutsättningar. Alla har de samma behov av väl fungerande vattenrening, avfallshantering och värme- och energiproduktion samt renare transporter. En panel bestående av representanter från olika typer av kommuner deltar, bland andra Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, tillika ordförande i Avfall Sverige. Detta seminarium håller Avfall Sverige tillsammans med systerorganisationerna Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten. Slutligen planerar vi för ett seminarium på tisdagen, 5 juli, kring biogas och biogödsel. Vi vill fästa uppmärksamheten på att matavfallsinsamling, biogas och biogödsel är tre intimt sammanlänkade frågor. Det förekommer problem med avsättningen för biogas – hur påverkar det matavfallsinsamlingen och biogödslet? Välkomna! TEXT: ANNA-CARIN GRIPWALL, AVFALL SVERIGE Läs mer på www.almedalsveckan.info, och www.avfallsverige.se. Tillförlitlig. Långlivad. Effektiv. Välkommen till Presona - en svensk leverantör till återvinningsindustrin. När du väljer en balpress från Presona installerar du inte bara en maskin. Du investerar i ditt team, förbättrar produktiviteten, ökar flexibiliteten, minskar dyra stillestånd och sänker dina energikostnader. Vi levererar också nyckelfärdiga system för spillhantering till grafisk industri och förpackningstillverkare. Kontakta oss så berättar vi mer! Stark, lyhörd svensk ingengjörskonst. Vårt fokus är din effektivitet. Vårt mål är din respekt. Presona AB, Box 63, 273 22 TOMELILLA, 0417 19900, sales@presona.com, www.presona.com AVFALL OCH MILJÖ 3.16 sid 45


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above