Page 47

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

.AVFALL SVERIGE Arbetsgrupper Energiåtervinning Nordiskt möte Likt och olikt – bådadera uppenbarades när arbetsgruppen energiåtervinning träffade sina nordiska kollegor. ERFARENHETSUTBYTE och samordning av resurser inom påverkansarbete står högt på dagordningen när anläggningsägare och branschföreningar från Sverige, Norge, Danmark och Finland träffas en gång om året på ett gemensamt arbetsgruppsmöte inom energiåtervinning. I år var det finska JLY, Avfallsverksföreningen, som stod som värd för mötet, som hölls i Helsingfors. Från Sverige deltog representanter från Renova, Umeå Energi, Ekokem samt Avfall Sverige. En av de stora frågorna var att Sverige och Danmark fortsatt inkluderar förbränning av avfall inom utsläppshan- Avfallsanläggningar Samlar erfarenhet kring farligt avfall En ny verksamhetsgrupp har nu startats: ”Anläggning farligt avfall”. I MARS TRÄFFADES DEN NYA verksamhetsgruppen ”Anläggning farligt avfall” för första gången. Mötet hölls på Sysavs anläggning för farligt avfall. Verksamhetsgruppen är knyten till arbetsgrupp Avfallsanläggningar och uppgiften blir bland annat att fungera som expertgrupp inom området farligt avfall på avfallsanläggningar. Den kommer specifikt att jobba med frågor som rör behandling, tillstånd, hantering och transport. deln. Detta trots att förbränning av kommunalt avfall explicit ska undantas enligt gällande EU-direktiv. En annan fråga som diskuterades var länders planering för krissituationer och dess påverkan på avfallshanteringen – likt ebolaepidemin eller galna kosjukan. Vidare jämfördes de nordiska ländernas olika syn på och hantering av bottenaskor från energiåtervinning. Sverige är det land där det används minst slaggrus utanför anläggningsområden, till fördel för naturgrus, vilken är en ändlig resurs. Nästa gemensamma möte för de nordiska länderna är i Oslo i mars 2017. Då står Avfall Norge som värd. TEXT: JAKOB SAHLÉN, AVFALL SVERIGE Från vänster ser vi David Arfvidsson (Renova), Håkan Lindsjö (Sysav, avgående representant), Pelle Derewecki (Vafab), Göran Glans (Borås Energi och Miljö, ordförande), Christer Jonsson (SRV), Rickard Sjöholm (Sysav). 0 0 AVFALL OCH MILJÖ 3.16 sid 47


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above