Page 48

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

.avfall sverige Förebyggande Rivstart i nya arbetsgruppen Arbetsgruppen Förebyggande startade i höstas och redan har de kört igång ett par projekt för att minska avfallsmängderna. Vid senaste mötet fick de också besök av myndigheter och utredare. DEN VIKTIGASTE FRÅGAN för den nya arbetsgruppen Förebyggande är att se till att det blir så mycket verkstad som möjligt – det vill säga att förebygga avfall, både i de egna kommunala verksamheterna och bland invånarna. Vi arbetar med siktet inställt på Avfall Sveriges vision, ”Det finns inget avfall”. För att öka farten i arbetet måste lagstiftningen förtydligas. Detta framförde arbetsgruppen till både Catarina Östlund, Naturvårdsverket och till Ola Alterå, regeringens utredare för ökad återanvändning – vilka båda var uppskattade besökare på arbetsgruppens senaste möte. Arbetsgruppen vill att kommunerna ska få en tydligare roll och ett tydligt mandat för förebyggande av avfall, som innebär möjligheter att finansiera arbetet via avfallstaxan. Arbetsgruppen vill öka kunskapen kring förebyggande av avfall. Ett sätt att göra det är att sprida goda exempel och inspirera andra att ta efter. Detta kommer vi att göra på vårens nätverksträff. Ett annat sätt är att utveckla ny kunskap. Det görs till exempel inom två pågående utvecklingsprojekt där systematiska metoder testas hos flera kommuner.     Ytterligare möjligheter finns genom kommunens olika styrmedel till exempel avfallsplanerna och avfallsföreskrifterna. Vi behöver bli bättre på att använda dessa och andra styrmedel inom just förebyggandeområdet.   Många fler utmaningar finns också på arbetsgruppens agenda. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. TEXT: ÅSA LINDSKOG, AVFALL SVERIGE, JILL NYQVIST, GÄSTRIKE ÅTERVINNARE OCH ORDFÖRANDE I ARBETSGRUPPEN Våra medlemmar är klokare, närmare och långsiktigare. Vi hjälper samhällsnyttiga företag med arbetsgivarfrågorna. På så vis kan de fokusera på sin huvudsakliga uppgift – att få människors vardag att fungera. Läs mer om hur KFS kan stötta även er! kfs.net/medlemskap


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above