Page 5

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

En stark röst UNDER ETT ÅR HAR JAG NU VARIT ORDFÖRANDE för Avfall Sverige. Det är ett fantastiskt uppdrag – givande, stimulerande och utmanande. Det finns inget tvivel om att Avfall Sverige är en kunnig och trovärdig organisation, med en mycket stark röst. Under året som gått har vi dessutom stärkt den rösten ytterligare. Under lång tid har Avfall Sverige, på medlemmarnas uppdrag, konsekvent arbetat för att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar ska lämnas över till kommunerna. Mia Torpes utredning, som presenterades i mars, innehåller flera bra lösningar som bygger på inspel från Avfall Sverige. Våra väl grundade argument har alltså hittat fram till makthavarna. Nu ligger bollen för hur arbetet ska drivas vidare hos regeringen. Jag hoppas att de kan hitta vägar för att i praktiken genomföra de förändringar som krävs. Det kommer att ge bättre service till hushållen och ökad återvinning. Det behövs. Efter mycket påtryckningar har vi också fått goda nyheter för biogasen – den befrias från energiskatt fram till 2020. Det är oerhört viktigt för den fortsatta utbyggnaden av matavfallsinsamlingen och -återvinningen. Vi hade önskat mer långsiktiga spelregler och mer kraftfulla styrmedel, men vi går åt rätt håll. Vi glömmer också lätt bort att Sverige fortfarande har en unik ställning i världen när det gäller att producera biogas från matavfall. Många länder sneglar på oss för att få hjälp att ta de första stegen för att själva kunna producera hållbart drivmedel och biogödsel som kan godkännas för eko-odling. Framgångarna kan ses som resultatet av det lyckosamma samarbetet inom branschen, mellan kommunerna och mellan kommuner och privata aktörer. Att döma av den nyligen genomförda medlemsundersökningen har Avfall Sverige förvaltat medlemmarnas uppdrag Omslagsbild: Stora Söder, Shutterstock. Utgivare: Avfall Sverige, Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö. Tel: 040-35 66 00. Fax: 040-35 66 26. Hemsida: www.avfallsverige.se Ansvarig utgivare: Weine Wiqvist, vd. I redaktionen: Redaktör: Karin Jönsson. Tel: 040-35 66 17, E-post: karin.jonsson@avfallsverige.se. Anna-Carin Gripwall, Tel: 040-35 66 08, E-post: anna-carin.gripwall@avfallsverige.se Prenumeration: Marie Umark, Fax 040-35 66 26, E-post: marie.umark@avfallsverige.se och kompetens väl, och också lyckats tillföra ett mervärde. I skrivande stund är resultatet från medlemsundersökningen inte helt klart, men några kommentarer har jag fått ta del av. Bland det som medlemmarna uppskattar mest är nyhetsbrevet, rapporter, omvärldsbevakning, remissarbete och opinionsbildning. Nätverkande i arbetsgrupper och i andra sammanhang, kurser och konferenser, kampanjer samt behjälplig och kompetent personal lyfts också fram av många. Här finns alltså en god bredd. En av de svarande skriver ”genom Avfall Sverige har vi en röst ut i samhället och till makthavarna”. En annan sammanfattar anledningen till att vara medlem i Avfall Sverige i ett ord: ”Trygghet”. Många vittnar om en inspirerande verksamhet som driver svensk avfallshantering framåt. Att här råder ett klimat där man gärna delar med sig av erfarenheter återkommer också ofta bland kommentarerna. Allt detta som vi har skapat inom Avfall Sverige ska vi vara rädda om. Det ger oss möjlighet att även fortsättningsvis vara en stark röst och en kraft som kan skapa mer giftfria och resurseffektiva kretslopp. TEXT: CLAES THUNBLAD, ORDFÖRANDE AVFALL SVERIGE Prenumerationspriser: Medlemmar i Avfall Sverige 470 kr/år. Icke medlemmar 575 kr/år plus moms. Grafisk form och produktion: Wirtén Content Agency AB/Stora Söder 3 AB. Annonsförsäljning: Migge Sarrión, Tel: 08-590 771 50. Mobil: 0735-13 58 34. E-post: annons@avfallsverige.se Annonsmaterial: Digitalt: Högupplöst PDF eller EPS-fil med bifogade typsnitt och utskrift i färg resp. svart-vitt. Utfallande annons ska ha 5 mm skärsmån och skärmarkeringar. För övrigt material kontakta tryckeriet. Tekniska data: Offset-tryck. Format US Letter. Raster 150 linjer/tum. .ledare Tryck: Exakta, Malmö. Avfall och Miljö trycks på Arctic the Silk, ett papper som uppfyller miljömässiga krav. Redaktionellt material: Signerad artikel står för författarens räkning. Endast om så anges är den att anse som ett ställningstagande av Avfall Sverige. ISSN: 2001-4775, Årgång 30. Den här tidskriften är TS-kontrollerad Annonsera i TS-kontrollerade tidskrifter så vet du vad du får för pengarna. Har du frågor eller kommentarer kring innehållet i Avfall och Miljö? Kontakta r REDAKTÖR: KARIN JÖNSSON edaktör Karin Jönsson! AVFALL OCH MILJÖ 3.16 sid 5


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above