Page 52

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

Brandkår räddade sopgubbar Två sophämtare fastnade i hissen när de skulle tömma sopor på Klara Norra Kyrkogata i Stockholm. De lyckades ta sig ut på en takterrass, men väl där låstes de ute och kunde inte ta sig därifrån. Det slutade med att brandkåren ryckte ut och räddade de två via stege.   Hur det gick med soporna försäljer inte brandkårens rapport. Knappt hälften kvar i Mölndal Restavfallet har minskat från 16 till sex kilo i och med att Mölndal infört fyrfackskärl vid en- och tvåfamiljshushåll.   – Det finns fortfarande cirka tre kilo matavfall, förpackningar och tidningar av de totala sex kilona som går att sortera ut, men nedgången är fantastisk, säger Andreas Svendsen, miljöstrateg på tekniska förvaltningen i Mölndal.   Plockanalyser visade också att det knappt finns något farligt avfall i restavfallet.   Totalt har cirka 5 000 fastigheter i Mölndal idag tillgång till denna form av fastighetsnära insamling av fem förpackningsslag, tidningar, matavfall, restavfall, batterier, småelektronik samt ljuskällor. TYRÉNS AVFALLSBLOGG: VAD KOMMER DINA BARNBARN INTE SLÄNGA I SIN SOPPÅSE? Resurs- och avfallsfrågan är hetare än någonsin och bland de miljöengagerade kokar intresset för cirkulär ekonomi – åtminstone om man gör bedömningen utifrån antalet seminarier med ordet ”cirkulär” i titeln, som hållits under våren. Grad av cirkularitet www.tyrens.se Det här är en av de tydligare överblickarna över cirkularitet som jag har sett. Den översta kategorin i bilden, Rethink - share, handlar om effektivt utnyttjande av befintliga resurser. Här kommer så vitt skilda saker som t.ex. bibliotek, att utforma fastigheter så de kan nyttjas för flera ändamål vid olika tidpunkter på dygnet, olika typer av hyrtjänster och mobility management in. Man ser också att mycket av det vi redan gör är en del av den cirkulära ekonomin, men vi behöver göra mer av det. Så vad är det våra barnbarn inte kommer att slänga i soppåsen? Det kommer att vara en värderingsfråga, en prisfråga, men också fråga om nya affärsmodeller. Elisabet Höglund, Samordningsansvarig Avfall, Tyréns På Tyréns avfallsblogg: blogg.tyrens.se/avfallsblogg/ har vi filosoferat vidare om hur olika avfallsslag och mängder kan komma att påverkas i framtiden och vilka styrmedel som kommer att påverka dem. Delta gärna i diskussionen! Tyréns är en av Sveriges största samhällsbyggnadskonsulter. Inom avfallsområdet fokuserar vi på kommunal avfallshantering, avfall i samhällsplaneringen, förebyggande av avfall och deponier. .notiser Linköping får finskt sopsystem MariMatic AB levererar ett helautomatiskt system för avfallstransport till Vallastaden, ett nytt bostadsområde i Linköping. Anläggningen är utrustad med fristående inkast med viktregistrering som öppnas med särskilda ID-brickor, vilket möjliggör registrering och fakturering på brukarnivå.   MariMatics lösning bygger på underjordisk transport med hjälp av tryckluft från nedkast till en avfallsterminal. Systemet kommer att hantera matavfall och restavfall.


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above