Page 54

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

Strategi kan minska matsvinnet Mängden matavfall minskar. Men för att kunna halvera matsvinnet behöver Sverige ta fram en nationell strategi. Det menar tre myndigheter som utrett frågan.   Det är Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket som presenterat sin slutrapport i regeringsuppdraget för minskat matsvinn.   Mellan 2012 och 2014 beräknas hushållens totala matavfall ha minskat med sex procent. Bra samverkan mellan myndigheterna och god respons från ett stort antal aktörer anges ha bidragit till resultatet. Men fortfarande finns det mycket att göra; bland annat visar undersökningar att mycket mat som odlas försvinner redan på fälten, delvis beroende på ojämn efterfrågan.   Den strategi som nu föreslås skulle bland annat kunna omfatta fortsatta kommunikationsinsatser, kartläggningar och utvecklad samverkan mellan aktörer. Succé för app Trollhättan Energis nya app, som påminner kunden om när det är dags att ställa ut sopkärlen, har snabbt blivit en succé. På bara några månader har nästan 40 procent av Trollhättans villaägare laddat ner den.   Appen Sorteringsguiden har funnits i drygt tre år, men det var med vinterns uppgradering som den snabbt ökade i popularitet och laddades ner i tusentals Trollhättebors telefoner. Den nya uppskattade funktionen är att appen skickar ut en påminnelse, så kallad pushnotis, när det är dags att ställa ut sopkärlen.   Allt du som användare behöver göra är att skriva in vilken adress du bor på. Sedan håller appen ordning på resten. Europa återvinner mer Mellan 2012 och 2013 steg insamlingen av förpackningar från 78,4 till 79,3 procent i Europa. Faktiskt återvunnen andel steg också, från 64,5 till 65,3 procent.   Mest förpackningsmaterial återvinns i Belgien, där 78,7 procent blir nytt material, följt av Sverige, Tyskland, Österrike och Irland. .notiser Ett ton mindre läkemedelssopor En särskild läkemedelsenhet på Norrtälje sjukhus har bidragit till att ett ton mindre läkemedel och läkemedelsförorenat avfall slängdes under 2015 jämfört med året innan. Det innebär en minskning med en dryg femtedel.   Läkemedelsenheten har överblick över alla förråd, bevakar läkemedlens bästföre datum och flyttar läkemedel mellan olika avdelningar för att öka möjligheterna att ett läkemedel används innan dess hållbarhetsdatum passerat.   – Detta är en stor vinst, främst för vår miljö men också förstås för ekonomin, säger chefsapotekare Malin Alenius.   Läkemedelsenheten utför också en rad uppgifter som tidigare sköttes av sjuksköterskor, vilket gör att de kan ägna mer tid åt patienterna. sid 54 AVFALL OCH MILJÖ 3.16


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above