Page 56

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

Posttidning Porto betalt B Ev retur till Avfall Sverige, Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö Kvartersnära insamling Källsortering i stationer Källsortering i anslutning till bostadsområdet ger en bättre service till de boende. Avfallet samlas in i stationer, där de boende naturligt rör sig. Idag finns många bostadsområden där det inte är säkert att hämta avfall. Trånga gator, lekande barn, många stopp och svåra backmoment innebär olycksrisker för boende och hämtningspersonal. Med krantömda system blir tömningen enklare och effektivare vilket ger bättre ekonomi och bättre arbetsmiljö. Kvartersnära insamling - modern avfallshantering för en hållbar framtid. Besök vår nya webbsida. Här hittar du hela sortimentet av utrustning för källsortering och avfallshantering. sansac.se 013-13 04 20 • info@sansac.se NYHET! CityCave


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above