Page 6

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

.nyheter Ny kärlstandard påverkar upphandling Den nya europeiska standarden för sopkärl stämmer inte med svensk praxis. Men SIS har hjälp att erbjuda. ALLA KÄRL SOM TÖMS med lyftkam berörs av den nya standarden. Det är utformningen av kärlens mottagardel i förhållande till lyftkammarna på fordonen som måste stämma överens. Problemet hänger samman med att ett av de två grepp som tidigare godkänts strukits i den nya europeiska standarden på grund av arbetsmiljöproblem. Mottagardelen och lyftkammen som på den svenska marknaden är känd som AFNOR eller form C accepteras därför inte längre.   – I flera av de nordiska länderna är kärl med form C väldigt vanliga sedan många år, och plötsligt är de inte längre OK. Det ställer krav på både bilar och kärl, säger Jon Nilsson Djerf på Avfall Sverige. SIS, Swedish Standards Institute, har dock löst denna knut genom att publicera en teknisk rapport. De som i sin upphandling av nya kärl vill hålla kvar vid den gamla formen C kan hänvisa till de detaljerade beskrivningar som ges. SIS nya rapport ger gamla kärl en möjlighet att leva kvar. Rep-avdrag föreslås Regeringen föreslår att skatteavdrag för reparationer och underhåll av vitvaror ska införas. VARJE ÅR LÄMNAS omkring 800 000 spisar, diskmaskiner och andra vitvaror till återvinning. Mer skulle kunna återanvändas menar regeringen. – Vi tycker att det ska löna sig att laga i jämförelse med att köpa nytt, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson (mp).* Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2017. Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2017, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen. Tidigare har regeringen föreslagit att reparation och underhåll av bland annat persondatorer, läsplattor och tv-apparater i hemmet ska omfattas av rut-avdraget. – Eftersom det är ny EU-standard måste vi på sikt fasa ut form C, men med den här rapporten köper vi oss lite tid. Kärl kan ju hålla i många år, och det är inte rimligt att i upphandlingar behöva byta ut såväl kärl som fordon på en gång, säger Jon Nilsson Djerf. TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE Gamla och nya standarder Det är ”utförande C” i Europastandarderna EN 840-1:2004 och EN 840-2:2004 som strukits ur den senaste utgåvan EN 840-1:2012 och EN 840-2:2012. Istället är det en ny lyftkam ”utförande A” som gäller.   Lyftkammen och motsvarande mottagardel ”utförande C” är på den svenska marknaden även känd som ”typ AFNOR”. Läs mer i SIS-TR 52:2016 som kan köpas från www.sis.se 0 Skatteavdrag ska få fler att reparera sina vitvaror. 0 * Sedan intervjun gjordes har Åsa Romson avgått som klimat- och miljöminister. Få brödrostar lämnas i butik Sedan i höstas gäller nya regler, som innebär att butiker ska ta emot elavfall. Men det lyser med sin frånvaro. – VI HAR STÄLLT FRÅGAN, men har inte fått några rapporter om att det har kommit in något, säger Per Baummann, som jobbar med hållbarhetsfrågor på Svensk Dagligvaruhandel. Regeländringen som trädde i kraft den 1 oktober 2015 innebär att butiker som säljer elutrustning också måste ta emot uttjänta elprodukter. I mindre butiker kan elavfall lämnas när en ny liknande produkt köps. Större butiker med konsumentelektronik ska ta emot all typ av småelektronik, även när man inte köper något nytt. – Det är ytterst sällan som någon tar med sig en trasig glödlampa när man går och handlar, säger Per Baummann. – Det handlar om att förändra beteendet och det kommer att ta tid oavsett hur man marknadsför det. TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE sid 6 AVFALL OCH MILJÖ 3.16


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above