Avfall och Miljö nr 5 2020

30 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 5 2020 INSAMLING I databasen finns 242 olika insamlingssystem registrerade. Genom att ange befolknings- mängd, befolkningstäthet och BNP anpassas urvalet till den egna kommunen. Collectors har via EU:s Horizon 2020 skapat en webbaserad kunskapsbas kring insamling och sortering av fyra avfallsslag: returpapper, förpackningar, elavfall samt bygg- och rivningsavfall. TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE ”VI STRÄVAR EFTER att samla informa- WLRQ DQYlQGD HQ V\VWHPDWLVN MlPI|UDQ - de metod och ge beslutsfattare så bra XQGHUODJ VRP P|MOLJW I|U DWW ÀHU VND WD efter goda exempel”, skriver Collecors på sin hemsida. På collectors2020.eu får besökarna KMlOS DWW LQYHQWHUD GH V\VWHP VRP ¿QQV DWW J|UD EHUlNQLQJDU NULQJ YLOND V\VWHP som kan lämpa sig för den egna regionen eller kommunen och att implementera HWW Q\WW V\VWHP 'HW ¿QQV P\FNHW DWW YlOMD på. Frankrike har exempelvis 37 olika LQVDPOLQJVV\VWHP RFK I|U LQVDPOLQJ DY UHWXUSDSSHU RFK I|U I|USDFNQLQJDU ¿QQV ROLND V\VWHP LQRP (8 IDOOVWXGLHU går mer på djupet, här åtföljs beskriv- QLQJDU DY V\VWHPHQ DY VnYlO HNRQRPLVND som miljömässiga resultat. Ett avfallsbibliotek samlar fakta från hundratals rapporter från hela EU. Här EHO\VHV ROLND DVSHNWHU Sn DYIDOOVLQVDP - ling och -sortering, inklusive regelverk, organisation, statistik, miljömässiga och sociala aspekter samt kostnader. (Q UDG YHUNW\J EHVNULYV RFNVn VRP NDQ vara en hjälp i beslutsfattandet, allt från OLYVF\NHODQDO\VHU WLOO 6RFLDO $FFHSWDQGH $QDO\VLV RFK 0XOLSOH &ULWHULD 'HVFLVLRQ Making. Sajten vänder sig till tjänstemän och beslutsfattare i alla EU-länder. ± 'HW YHUNDU ¿QQDV XWU\PPH I|U I|U - bättringar över hela Europa, både för att få in material till återvinning och för att öka kvaliteten på det som sorterats, säger Jean- Benoït Bel, projektledare för Collectors. Digital hjälp att välja insamlingssystem VÅGSYSTEM FÖR SKOG - INDUSTRI - ENTREPRENAD MED DYNAMISK VÄGNING KAN DU VÄGA UTAN ATT STANNA TAMTRON 054-402 08 40 viktigt@tamtron.se TAMTRON.SE

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=