Page 31

Magasin Båstad Bjärehalvön / Vinter 2013-2014

I`NNMHIYPRLUJVTcI`NNUHKZHYKZI\PRLUZLcYHN\PKLUZL LINOLJEFÄRG kan fås i vilken kulör man vill. Fungerar på KLÅLZH\UKLYSHN =pNNHYHRZUPJRLYPLY T€ISLYPUVTO\ZVJO\VTO\Z Tips: Ottossons linoljefärg ÄGGOLJETEMPERA .rYHHUpUKHWrZUPJRLYPLYpNNHYHR T€ISLYZLUW\ZPUVTO\ZVJO\VTO\Z LTWLYHRHUISHUKHZPLUTpUNKVSPRH kulörer. +LÄUUZIrKLMpYKPNISHUKHKVJOZrKHU THUISHUKHYZQpSTLKUH\YSPNHTPULYHS VJOQVYKWPNTLUZVTTHUTP_HYPOVWTLK HLUSPUVSQHVJOpNNPUUHUTHUZRHTrSH -€YKLUZVTPSSOHMpYKPNISHUKHKMpYNÄUUZ IrKLPKVHJRYHQVYKMpYNLYLSSLYRYHMPNHYL R\S€YLY)YHHLHTLKLTWLYHpYHKLU HYPKHOpYKHTLUUpYKLUpSNQVYKLpY KLUIrKLZHYRHJRLYVJOOrSSIHY Tips: Av Jord, Ovolin. NATURHARTS 5H\YOHYZMpYNLYRHUHUpUKHZPSSpNNHR VJOZUPJRLYPLYPUVTO\Z /pYÄUUZLUTpUNKR\S€YLYHpSQHISHUK Tips: Auro KASEINFÄRG 2HUHUpUKHZWrHRVJOpNNPUVTO\Z VJOpLUWrTPULYHSPZRH\UKLYSHN YpVJOHWLfLUKLUUHMpYNÄUUZHMrP önskad kulör. Tips: Färgbygge SILIKATFÄRG (UpUKZWrW\ZVJOILVUN.rYHZY`RH WrpNNVJOMHZHKIrKLPUVTO\ZVJO \VTO\Z+LpYLUHJRLYVJOSLHUKL ILOHUKSPUNZVTÄUUZPTrUNHVSPRHMpYNLY SLAMFÄRG (UpUKZM€YLYpKLZPZ\VTO\ZWrVO`SH YpTLURHUpLUHUpUKHZPUVTO\ZWr VO`SHYp;YpLMrYPULHYHTrSHTLK HUUHUMpYN`WPKPNHYL,URSHZZPZRZSHTMpYN är falu rödfärg. Tips: Färgbygge , Kulturhantverkarna, Falu rödfärg, m fl. JÄRNVITRIOL 1pYUPYPVSHUpUKZM€YHNLZUHIINYrUHK WrU`PYRL-\UNLYHYpLUWr W\ZVJOILVUN\VTO\ZVJONLYKrLU HJRLYN\SY€KU`HUZ www.magasinbastad.se 31 ha alltid hemma! Linoljesåpa & Olivoljetvål funkar till rengöring, tvätt, golv, fläckborttagning och träbehandling. Nedan: regnbågen bjuder färgprakt över Kulturmejan i Västra Karup. Gotländs fasad målad med järnvitriol. Träbockar för utomhusbruk grönmålade med linoljefärg. T. v. Olivtvål är bra till mycket. Tips på färger och användning. tips! GNUGGA TRÄBÄNKSKIVORNA I KÖKET ELLER BADRUMMET MED BLÖT OLIVOLJETVÅL. LÅT TORKA OCH EFTERPOLERA MED TORR TRASA. FUNGERAR SOM RENGÖRING OCH SKYDD.


Magasin Båstad Bjärehalvön / Vinter 2013-2014
To see the actual publication please follow the link above