Page 35

Magasin Båstad Bjärehalvön / Vinter 2013-2014

” vilka krav man ska ställa och hur de uppfylls. För när uttryck som borde borga för kvalitet i ursprunget har blivit starka säljargument i kundledet blir ord som ”nära”, ”miljö” och ”kvalitet” flitigt använda som positiv förstärkning i marknadsföringssyfte. Ibland utan att produkten skiljer sig nämnvärt sig från andra. Frågor som ”vad är kvalitet?” eller ”på vilket sätt är det nära?” står ofta obesvarade när braskande reklam säljer livsmedel via snabbköpsdiskar och säljblad. Språkbruket har smittat av sig på krogvärlden där rätterna på menyn förstärks av ord som ska ge en säljande presentation. Det kan resultera i ekvilibristiska excesser. Kanske ett antiklimax. Om den utförliga mening som beskrev en av rättens ingredienser visade sig vara en ärtstor klick på tallriken är det lätt att bli besviken. I köket på Stollaby tänker man annorlunda. Henrik vill inte ha en utförlig presentation av det han serverar. Han vill ta det ett steg längre. Eller två. Att flera råvaror på din tallrik kommer från ”gården intill” ska vara en självklarhet när man driver krog i en matregion, menar han. Närhet är en förmån och en kvalitet, men det krävs mer för att uppnå de smaker den ständige matkompositören är på jakt efter. Med enbart välkända strofer; intet nytt. Men att bygga upp gästens förväntningar med detaljerade beskrivningar www.magasinbastad.se 35 är sannerligen inte Henriks melodi. 5(45!/,5902-36+i5290:;,5::65 @92,!29k.(9,7g:;633()@:,+(51(5<(90 )69!:2<44,:3k=::;9(5+ /k:;,5:(7;0;9,;(9,!,4<3:0657g4@9694,+ 053(.+(.9(5:26;;6*/)(92)9k+ På den meny som serveras på Stollaby presenteras var och en av de sex rätterna med fyra ord.


Magasin Båstad Bjärehalvön / Vinter 2013-2014
To see the actual publication please follow the link above