Page 17

Fronta product media guide 2017 FIN.pdf

because we care Yhtiön sosiaalinen vastuu sekä ympäristö- ja laatuvastuu Toimintaperiaatteet Fronta ohjaa toimintaansa tavoitteellisesti. Laatu, kestävyys, huomioon ottaminen ja kunnioitus määrittävät toimintaa. Siksi Fronta asettaa perusehtoja omalle toiminnalleen, jäsenyrityksille, toimittajille ja muille yhteistyökumppaneille. Tätä kaikkea tarkoittaa siis termi yhtiön sosiaalinen vastuu (CSR, Corporate Social Responsibility). Tavoitteenamme on tarjota tuotteita, joiden käyttö on varmasti turvallista ja jotka täyttävät sekä sosiaalisen vastuun että ympäristövaatimusten kriteerit, sillä tämä on velvollisuutemme nykypäivän kuluttajia ja tulevia sukupolvia silmälläpitäen. Siksi Fronta yhteistyökumppaneiden on pystyttävä esittämään kaikki näihin kysymyksiin liittyvä dokumentaatio. Asiakkaana sinä voit pyytää nähtäväksesi Frontan kattavan CSR-sopimuksen. Lahjan pitää olla turvallinen Koska meille on yhtä tärkeää kuin sinullekin antaa lahja, joka täyttää kaikki asiaankuuluvat laatuvaatimukset, on turvallisuus prioriteettimme. Meillä on ankara laatutakuuohjeistus kaikille prosesseillemme ja tuotteillemme. Fronta on asettanut tiukat vaatimukset alihankkijoilleen laadun, kestävyyden, sosiaalisen vastuun ja turvallisuuden osalta. Kolmas osapuoli avustaa meitä varmistaakseen, että suoritetut testaukset osoittavat meidän noudattavan mahdollisimman tarkkaan niitä laadullisia ja sosiaalisia normeja, jotka on asetettu meille kansainvälisesti tunnustettujen viranomaisten taholta. www.fronta.fi 17


Fronta product media guide 2017 FIN.pdf
To see the actual publication please follow the link above