Page 3

Visit Mitt Skåne • 2016

Slott och gårdar Skånes djurpark Golf Natur och vandring Museer Butiker Cykling Kulturhistoria Aktiviteter Bad Musik med mera Boende 4 18 24 8 20 25 14 21 26 16 22 30 Utgivare MittSkåne Turism Kontakt mittskane@horby.se 0415-37 81 80 Mer information visitmittskane.se www.facebook.com/MittSkane Design och produktion Giv Akt Översättning Greg McIvor Tryck Exakta, Malmö 40 000 exemplar Annonser Företagarföreningen MittSkåne Linderödsåsens Turism info@linderodsasensturism.com Visit mittskåne 2016 · 3


Visit Mitt Skåne • 2016
To see the actual publication please follow the link above