Page 3

Matterhorn förskola & skola

Dags för kläder till Er personal på förskolan & skolan? +ŌVWHQÃUKÃUPHGUHJQRFKUXVN0HQGHWðQQVLQJHW GÆOLJWYÃGHUEDUDGÆOLJDNOÃGHU,GHQQDIROGHUðQQVDOOW IŌUDWWQLVNDVOLSSDIU\VDHOOHUEOLEOŌWDLKŌVWYLQWHU 7ÃQNSÆDWWSHUVRQDOHQÃUHQGLUHNWIŌUOÃQJQLQJDY(U YHUNVDPKHW$WWHQPHUHQKHWOLJNOÃGNRGRFNVÆVNDSDU HQSÆWDJOLJJUXSSVDPKŌULJKHWRFKVLJQDOHUDUGHQ W\GOLJWXWÆWÃUNQDSSDVWHQŌYHUUDVNQLQJ 9ÃONRPQDDWWWLWWDLKŌVWHQVIROGHU VILLKOR: De priser du hittar i katalogen avser priser exklusive moms vid köp av minst 50 st/artikel Priserna gäller T.o.m. 31 januarii 2018 och ersätter alla tidigare priser. Frakt och eventuell märkning av produkterna tillkommer.


Matterhorn förskola & skola
To see the actual publication please follow the link above