Page 26

Nytt i sikte • september 2015

Konventionellt odlad spannmål med 20% lägre klimatpåverkan I förra kundtidningen berättade vi om vårt samarbete med Polarbröd och odlingskonceptet Klimat och Natur. Ulf Lindgren ansvarig för LEAD och Hållbar Utveckling i Lantmännen Cerealia svarar på frågor om hur resultatet blev. Resultatet har blivit bra. Intresset har ökat både internt och externt kring konceptet. Vi har börjat leverera den volym som Polarbröd kontrakterat från skörden 2014. Hur stor blev skörden? Den totala skörden blev knappt 30 000 ton, en stor del går till Polarbröd och ytterligare en större del är avsatt för Cerealia och andra kunder som vill medverka i konceptet. Hur har konceptet fungerat? Konceptet har fungerat bra. Det har dock varit en utmaning att kommunicera vad det handlar om, varför vi gör detta och vad det bland annat innebär för våra ägare och odlare. Starten var lite trög med införsäljning av kontraktsodling för årets skörd men inför hösten 2015 har vi betydligt större volym. Fick ni ändra något till nästa odling? Vi har gjort någon mindre justering men inga stora ändringar. Den kanske mentalt största är att vi beslutat oss för att endast anlägga en lärkruta per hektar i ställer för två. Det visade sig att framförallt de riktigt stora gårdarna upplevde en del svårigheter med att anlägga två. Men en lärkruta är mycket bättre än ingen. Vi får se om vi kan komma tillbaka till två vid en senare tidpunkt. Vad är nästa steg? Nästa steg är att vi under vintern också arbetat med att utforma motsvarande kriterier för råg och havre för att kunna kontraktera odling för hösten 2016. Vi fortsätter givetvis också arbetet med att se hur vi på ett bra sätt ska ta in detta i Cerealia och hos andra kunder. Klimat och Natur är ett odlingskoncept framtaget av Lantmännen Cerealia i samarbete med Polarbröd. Konceptet innebär att lantbrukaren skriver på ett odlingskontrakt som sedan måste följas. Målsättningen är att sänka klimatpåverkan och förbättra den biologiska mångfalden. Det gör man genom att anlägga odlingsfria ytor ”lärkrutor” för att gynna sånglärkan. Det finns restriktioner i användning och hantering av växtskyddsmedel, handelsgödsel ska vara tillverkad med lustgasrening, förnybar el ska användas, precisionsodling och Eco-driving.


Nytt i sikte • september 2015
To see the actual publication please follow the link above