Page 6

Nytt i sikte • september 2015

Vi värnar om kvalitet! På alla Lantmännen Cerealias kvarnar finns ett kvalitetslaboratorium där allt mjöl och spannmål kontrolleras. Man har arbetat med kvalitetsfrågor under alla år men det har sett lite olika ut genom tiden. Tidigare var arbetet på kvalitetslaboratoriet mer manuellt. Nu mer görs de flesta analyser med hjälp av maskiner och en del prover skickas i väg för analys hos externa aktörer. I Malmö är det fem personer som arbetar med kvalitetsarbetet på laboratoriet, de flesta har arbetat där i många år så kunskapsnivån är väldigt hög. Man arbetar efter ett rullande schema med två månader på varje station, på så vis kan personalen sköta allt på laboratoriet och jobbet stannar inte av om någon skulle vara borta. Redan när spannmål kommer in med lastbil till spannmålsmottagningen görs den första kontrollen. Ett prov tas från lasten och det analyseras för att se så vattenhalten inte är för hög, även proteinhalten mäts för att säkerställa kvaliteten. Det är endast om alla prover ser bra ut som lastbilen får lossa spannmålet. Prover på spannmålet skickas sen vidare till kvalitetslaboratoriet som gör fler analyser. Flera gånger under tillverkningsprocessen görs återkommande analyser för att säkerställa att alla kvalitetskraven uppfylls. Hur skörden blir spelar stor roll. Proteinhalten i spannmålet är t.ex. en parameter som kan variera från år till år, vilket i sin tur påverkar hur recepten ska blandas. Analyssvaren visar de justeringar som behöver göras i recepten och som en sista kontroll testbakas mjölet, man får då ett kvitto på att allt är bra. Analyserna görs efter standardiserade metoder som innebär att de görs likadant på alla Lantmännens kvarnar. Kunden ska inte märka någon skillnad beroende på var produkten har levererats ifrån. Lantmännen Cerealia är certifierade Malin Jönsson.


Nytt i sikte • september 2015
To see the actual publication please follow the link above