Page 8

Nytt i sikte • september 2015

enligt BRC, vilket är en standard som styr mot en hög produktsäkerhet. Standarden anger vilka krav som ska följas för att produktsäkerheten ska vara hög. Kvarnarna har också certifikat för att producera EU-ekologiska produkter och Krav produkter samt certifikat för olika koncept som är drivna utav kunder t.ex. Natur Plus. Olika analysmetoder Dagligen kommer det in prover från kvarnen, mjölsilon och paketeringen. Det kan också komma från Spannmålssilon. Personalen registrerar ärendet i LabMaster, som är ett Labdatasystem, och får upp en lista på vilka analyser som ska göras. NIT NIT är en snabbmetod för att bland annat mäta vattenhalt, aska och protein. Nivåerna är olika beroende på vilket sorts mjöl som analyseras. Pekerisering Här läggs mjölet upp mot ett referensmjöl och man tittar på det för att se så att det ser ut som det ska. Om det avviker i färg och om det är grövre eller finare. Man tittar också på askorbinhalten (bakhjälpmedel), blå vätska hälls på mjölet för att askorbinprickarna ska framträda. Man jämför med föregående prov och ser så att det är samma mängd. Sikt Här inne siktar man för att mäta granulationen. Alla mjölsorter har olika siktkurvor. Falltal Vid analys av falltal mäts enzymaktiviteten. Mjöl och vatten blandas, där efter låter man en falltalsstav falla genom blandningen för att mäta motståndet. Om falltalet är lågt bakar mjölet sämre, alla mjöler har olika krav på sig. Amylograf Det är ett samband mellan falltal och amylogram, detta samband kan variera från år till år. Om det är lågt falltal blir det lägre amylogram d.v.s. förklistring av mjölet. Vatten och mjöl hettas upp, där efter blandas det i en omrörare som då mäter förklistringen i själva mjölet. Kontroll av salthalt Här kontrolleras salthalten på alla mixer som görs, för att säkerställa att nivån är rätt. Gluten För att mäta mängden gluten i mjölet vägs en viss mängd mjöl upp och saltvatten tillsätts. Där efter snurras blandningen runt Pekerisering Falltal


Nytt i sikte • september 2015
To see the actual publication please follow the link above