Page 33

Produktkatalog 2017-2018

Tillsammans från jord till bord Läs mer om vår hållbarhetsredovisning på lantmannen.com Produktkatalog september 2017–2018 33 Mjöl och gryn av högsta kvalitet Huvuddelen av det mjöl och gryn vi tillhandahåller i Sverige mals i någon av våra tre kvarnar som finns i Malmö, Strängnäs och Järna. Dessa kvarnar är moderna och håller en mycket hög standard. De är dessutom både BRC – British Retail Consortium och KRAV-certifierade. Varje kvarn har sina certifikat som finns att hämta på lantmannencerealia.com/certificates Nord Mills, Cerealia och Lantmännen ihop Lantmännen Cerealia utvecklar, producerar och marknadsför främst spannmålsbaserade produkter. Samt bedriver Lantmännenkoncernens kvarnverksamhet. Försäljningen av mjöl och andra spannmålsprodukter till bagerier och annan livsmedelsindustri i Sverige sköts under varumärket Nord Mills. Nord Mills produkter är både för det lilla konditoriet och det stora leveransbageriet eller livsmedelsföretaget. Från rena mjöler till färdigkomponerade blandningar och baser. Vi har mjöl av vete, råg, korn och havre. Det kan vara helmalda eller siktade mjöler, rena eller blandade av olika spannmål. Vill du läsa mer om oss, besök nordmills.se Hållbarhet i fokus Om vi fortsätter att leva som vi gör kommer det att krävas 2,5 jordklot för att täcka resursbehovet 2050. Då produktionen av livsmedel står för cirka 25 procent av den globala klimatpåverkan och odlingsledet utgör den största belastningen vill vi på Lantmännen ta vårt ansvar. I vår strategiska plan, som sträcker sig till år 2020, har vi lagt ytterligare fokus på hållbarhet. Det handlar också om att använda de kompetenser vi har i kedjan från jord till bord och tillsammans med våra ägare utveckla framtidens hållbara livsmedelsprodukter och minska klimatpåverkan i hela spannmålskedjan. Klimatmål Vi satte ett konkret mål att minska våra koldioxidutsläpp med 40 procent, fram till 2020, med 2009 som basår. Den nivån nådde vi redan 2015, men vi fortsätter att arbeta för att minska koldioxidutsläppen från vår produktion och våra transporter. Just nu pågår arbetet med att fastställa en uppdaterad klimatstrategi anpassad för vad som krävs av framtiden.


Produktkatalog 2017-2018
To see the actual publication please follow the link above