Page 34

Produktkatalog 2017-2018

Våra koncept och kvaliteter Vår vision handlar om att förädla åkermarkens resurser på ett innovativt och ansvarsfullt sätt, och på så sätt bidra till ett livskraftigt lantbruk. I våra koncept fokuserar vi på frågor som har störst betydelse för ett långsiktigt, hållbart, lönsamt och livskraftigt lantbruk. Här nedan beskriver vi de koncept och kvaliteter som vi på Nord Mills har att erbjuda. KRAV och EU Ekologiskt Efterfrågan har ökat på ekologiska produkter och vi erbjuder ett sortiment av både EU-ekologiska och KRAV-märkta produkter. Vi kommer att fortsätta utveckla de ekologiska produkter som våra kunder efterfrågar. Ekologisk spannmål är odlat utan kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. Istället används bland annat stallgödsel och kvävefixerande baljväxter. Lantmännen är en drivande aktör inom utvecklingen av ekomarknaden och förser marknaden med ekologiska godkända insatsvaror så som utsäde och gödselmedel m.m. för att ekoproduktionen ska kunna växa och utvecklas. Det ekologiska sortimentet är odlat utan stråförkortning och spannmålet kan inte garanteras att alltid komma från Sverige. Ett Vänligare Vete För att förbättra den konventionella odlingen och dess påverkan på klimatet har vi tillsammans med andra aktörer i branschen tagit fram ett helt nytt odlingskoncept för vete. Vi kallar det Ett Vänligare Vete (EVV). Mjölet har upp till 20 procent lägre klimatpåverkan och gynnar den biologiska mångfalden. Genom att lämna 15–20 kvm av fältet osått, så kallade lärkrutor, ökar möjligheten för lärkan att landa, bygga bo och finna föda. Fältet där det odlas får inte innehålla slam från reningsverk, inte heller får lantbrukaren använda stråförkortningsmedel. När det gäller gödsel så är det endast tillåtet att använda mineralgödsel med låg klimatpåverkan. I detta koncept kan vi garantera att det är svenskt spannmål. 34 Produktkatalog september 2017–2018 Natur + (N +) Konceptet Natur + har högre krav på odlingen än konventionellt odlad spannmål. Varken slam från reningsverk eller stråförkortning är tillåtet för lantbrukaren att använda. Lantbrukaren ska följa en specifik växtodlingsplan med åtgärder som ska följas för att klimatpåverkan ska bli så liten som möjligt. Den innehåller bland annat riktlinjer för gödning, växtnäring och hur spannmålet ska torkas och lagras. Svenskt sortiment Vi är just nu på gång med ett nytt koncept under begreppet Svenskt sortiment (SV) som garanterar svenskt spannmål utan stråförkorning inom vete. Konventionellt sortiment Den största andelen av vårt sortiment är det konventionella sortimentet. Detta sortiment odlas enligt EU och Svensk lagstiftning. Det mesta av detta sortiment kommer från Sverige, men vi kan inte garantera detta över tiden och inte heller att det är odlat utan stråförkortning. Våra koncept och kvaliteter


Produktkatalog 2017-2018
To see the actual publication please follow the link above