Page 11

österlen 360

med andra människor, kulturer och att ha vandrat tillsammans en hel dag Kenneth Joelsson driver sedan två år platser. Men som Erik påpekar så är den skapas en alldeles särskild närhet. När tillbaka sitt företag Mindtrekking som inre resan den som ändå är viktigast. man sedan sitter och njuter av vilan, kombinerar vandringar med övningar i Och han säger att han befunnit sig på börjar prata och skratta öppnar man mindfulness. Rent praktiskt handlar det en sådan andlig resa sedan den dagen sig för varandra. Oftast upplever man om att komma ut i naturen och röra sig han sade upp sig för tio år sedan. Målet också att man etablerar en helt annan i landskapet för egen maskin förstärkt är att få den personliga vägen att gå kontakt med människor under tystnad med sinnesträning, t.ex. att träna sin ihop med något större, att få den egna jämfört med under samtal. Det uppstår tillit genom att med bindel för ögonen livsvägen att sammanfalla med en som en självklar gemenskap som förenar bli ledd genom skogen av någon annan. är gynnsam för fler än honom själv. på en nivå som språket har svårt att Det går ut på att skapa en process åstadkomma. genom aktiviteter som avslutas med att Leva i nuet sitta i stillhet. Med filosofiskt anslag, men aldrig Grön hälsa Även Kenneth Joelsson menar att vi religiöst, driver han nu sitt företag En annan som avlövar sitt inre i skog lever för mycket i våra huvuden, att vi Walk On med vandringsretreater på en och mark är Kenneth Joelsson som identifierar oss med våra tankar och har eller två dagar, då med övernattning. kallar sina vandringar för mindtrekking. en dålig kroppsmedvetenhet. Ett av de Vandringarna är uppbyggda på samma Enligt allas vårt husorgan Wikipedia första tecknen på stress är just en tappad sätt, men Erik säger att han alltid går är trekking ett internationellt begrepp kontakt med sin kropp. lite olika. Under vår och höst blir med betoning på fackspråk som under - Att ha naturen som hjälp för det gärna start i Brösarp och sedan de senaste åren har börjats användas nödvändig återhämtning och tillfälle fortsätter han med gruppen ner förbi som en synonym till vandring i till reflektion är något som blir mer Haväng och Kivik. Under turistsäsong Sverige. Kenneth Joelsson är utbildad och mer värdefullt för den moderna undviker han de mest folktäta platserna naturvägledare, instruktör i mindfulness människan. Jag tror inte att vi klarar och håller sig vid Stenshuvud och och stressterapeut. När vi talas vid per av det höga tempot om vi inte har söderut. Hittills har Erik haft ett tiotal telefon första gången är han på väg till tid till återhämtning. Där tror jag att retreater och kan tydligt urskilja att det Alperna för att umgås med bergen i två naturvistelser har en stor betydelse. I mest är folk från städerna häromkring; veckor. skogen kan vi få en upplevelse av något Malmö, Lund och Ystad, som kommer. - Jag fascineras av berg och behöver en större och komma i fas med oss själva. Med den österlenska naturen som dos berg om året, säger han. bakgrund och klangbotten vill han få Väl hemma igen bestämmer vi oss för Hämta styrka ur naturen deltagarna att gå in i nuet, in i sig själva att ses. Kenneth Joelsson får välja plats Dalby Hage låg på andra sidan gatan och balansera intellektet med kroppen. och vi kör till Knivåsens naturreservat när Kenneth Joelsson växte upp. Han menar att vi i dagens samhälle utanför Dalby. Kenneth bor i Lund efter Ända fram till tonåren hade han en alltför ofta lever i våra huvuden. många år i Silvåkra och är uppvuxen väldigt nära relation med naturen. -Fokus ligger på att lugna sinnet i Dalby. Revingehed och Romeleåsen Sedan förlorade han kontakten med och aktivera kroppen under tystnad. betraktar han därmed som hemmaplan. markerna, men behovet smög sig åter Ambitionen är att få människor att Vi parkerar vid Stenbrottet och vandrar på i 30-årsåldern i samband med uppleva välbefinnande genom att bara genom en katedral av bokar ut på den flytt ut till den lilla byn Silvåkra på vara - vara den de är. Vandringen, betade enefäladen som breder ut sig Revingehed. Han hade då bott i Malmö tystnaden, naturen och gemenskapen över mjuka åsar och slår oss ner i en och börjat ge sig ut på helgvandringar är verktyg som används för att komma backe med ryggen vänd mot trafiken längs Skåneleden. Successivt fick han djupare in i oss själva, uppleva och inse som hörs ute på väg 11 och blicken smak på vandringen som fenomen och att nyckeln till vårt eget välbefinnande riktad mot ängarna. började nu även ägna sina semestrar finns inom oss, och ingen annanstans. Kenneth Joelsson har i sin verksamhet åt vandring runtom i Europa. Där Nyckeln är nuet, att bara vara och också tagit fasta på att vistelser i började han känna att han ville arbeta uppleva det som är utan att den naturen har en läkande inverkan på med människor och natur. Avgörande intellektuella tankeverksamheten människan. Den gröna hälsan är väl för beslutet var när han tog med en ligger på något annat. Att leva i nuet - landad i vetenskap, säger han. Det som vän i svår livskris på en två veckors tuff världens enklaste filosofi, men så svår att för bara fem år sedan betraktades som vandring på Kreta. Där såg han vilken genomföra. naturromantik har idag fått en annan styrka som det gick att hämta ur naturen Erik Englert intresserar sig för mänsklig legitimitet. Rehabiliteringsträdgården och fysisk rörelse. Kenneth Joelsson utveckling och menar att det inte är på Alnarp är ett exempel på verksamhet utbildade sig till naturvägledare och världen som ska förändras, utan vi som bidragit till att många fått upp började med utomhuspedagogik där själva. Och det man gör under en tyst ögonen för vad naturmiljöer kan göra han arbetade med skolklasser. vandring är att man tömmer huvudet för vår hälsa. Och han påpekar att man - De gick ner i varv och de som var så att nya tankar kan komma fram. Och i länder som Tyskland och Österrike har problembarn i klassrummet, med dem att göra detta tillsammans med andra en längre tradition på området än vad hände grejer i naturen, de bejakade sin är speciellt. Den tysta gemenskapen vi har. Där har det tidigt nått acceptans inre kreativitet och gav fantasifyllda svar som uppstår i en grupp är viktig. Efter för alternativa metoder. på frågor. Österlen 360° 11


österlen 360
To see the actual publication please follow the link above