Page 14

österlen 360

Arbetet utvecklades och han började att fysiskt känna på saker. Vi har nu iväg, där man går på impuls och agerar jobba som projektledare med ansvar gått tillbaka in i bokskogen, ett regn ut, kan vara givande. Att ställa sig för att inventera bl.a. Skåneleden. överraskade oss i enebacken och vi frågan om vad det är som kommer upp 2008 läste han till stressterapeut. Idag ställer oss i skydd av bokens täta kronor. i tystnad. Kan det vara värt något? har han ett ben i konsultverksamhet Kenneth tar upp en kotte och ställer - Under meditation och i stillhet som rådgivare åt främst offentliga frågan hur känns det här fröet i din stimulerar du andra delar av hjärnan, markägare. Det andra har han i hand? Han menar att kategoriseringen öppnar upp för kreativitet och fantasi Mindtrekking där han på olika kommer direkt, vi vill sätta namn på och det personliga välbefinnandet platser i Skåne såsom Gyllebosjön, objekten istället för att uppleva med ökar – en förbättrad självkännedom Söderåsen eller Frostavallen leder våra sinnen och kroppar. är utvecklande ur många perspektiv vandringar med små grupper. - Och hur ofta stannar vi upp och låter och det kan man ha nytta av i flera Deltagarna är vanligen runt 40 uppåt. oss njuta av ett lövtak, att känna av ett sammanhang, påpekar han. En del har stressdiagnoser och är och annat regnstänk i pannan och bara långtidssjukskrivna Gemensam nämnare tar in det eller lägger oss 20 minuter på Det goda ljudets renässans - är att de varit med ett tag och nått en marken och ser vad som kommer ut av sångvandring punkt i livet där existentiella frågor det? Vi är alltid på väg istället för att Ett generöst buffébord med italienska tränger på. De är intresserade av hälsa, vara i upplevelsen, vi är redan någon förtecken står uppdukat på gröningen. av att stanna upp i tillvaron. De känner annanstans istället. Det är viktigare för Det myckna regnandet har gjort att en dragning till naturen, men tvekar oss vad som ska hända bakom nästa lunchen flyttats upp från dammen inför att dra på sig ryggsäcken och ge sig krök, att komma fram till en speciell till den egna trädgården. Alla förser ut ensamma och uppskattar därför en plats, menar han. sig med god aptit. Ingela Bertilsson guide och vägvisare. Jag kommer att tänka på Eva som till vardags är kantor i Vollsjö Österbergs bok igen. Hon skriver att det församling har börjat med ett sidospår Uppleva med kropp och sinne inte var helt tyst förr i världen heller och i sin verksamhet med inspiration Vi talar om den linneanska traditionen hon citerar historikern Peter Englund delvis hämtad från Monica Frangeurs i Sverige. I det gamla läroverket var som påpekat att man istället hörde populära matvandringar i Lillehem den fortfarande levande på ett högst andra ljud, men att det sorgliga är ”att strax norr om Brösarps backar. konkret sätt. Skolbarnen hade som bullret gör det omöjligt för oss att höra Hemma på gården i Starrarp vid årlig sommaruppgift att ge sig ut i de små ljud som dåtidens människa Linderödsåsens sista sluttning har Ingela skog och äng för att samla arter som hörde och kunde tolka – som ljudet Bertilsson under sommaren bjudit in till skulle identifieras och pressas vackert då snön faller”. Eller som Thomas sångvandringar på egna och grannars i herbarier. När höstterminen började Tranströmer skrivit: ägor. Utgångspunkten är att det är skulle dessa visas upp och namnen bevisat bra för hälsan att sjunga i kör, på växterna anges på både latin och Trött på alla som kommer med ord, vandra, vara ute i naturen och att äta svenska. Eleverna förvandlades till ord men inget språk bra mat. Ingela har kombinerat dessa unga forskare med förstoringsglas for jag till den snötäckta ön. fyra hörnstenar och utifrån det byggt ett och kikare där betydelsen av en Det vilda har inga ord. koncept som ska öka välbefinnandet och noggrann naturiakttagelse betonades. De oskrivna sidorna breder ut sig åt glädjen. Företaget kallar hon Med Lust - Den traditionella synen på naturen alla håll! och Fägring Stor. Några planer på att har varit den naturvetenskapliga. I Jag stöter på spåren av sluta som kantor har hon inte. Däremot kombination med det kristna arvets rådjursklövar i snön. anser hon att all verksamhet mår bra förvaltartanke har det resulterat i att Språk men inga ord av nya idéer. Hon ser sig som kantor vi byggt gränslinjer mellan oss själva i både själ och hjärta med över 30 års och naturen. Förhoppningsvis har Själv älskar Kenneth Joelsson både erfarenhet i ryggen. det nu blivit dags att tänka om och se tystnad och ljud, men då ska det helst - Vi är skapta för att röra på oss. helheter istället för att legitimera ett vara symfonirock i hörlurar – för Genom att vandra i Guds fria, kravlösa okritiskt resursutnyttjande som kommer att sugas in i ett ljudlandskap utan natur, över åkrar och ängar, genom ur synsättet att vi står som upphöjda distraktion. Och han minns när han skogar och hagar mår vi så mycket betraktare av en separerad och fortfarande arbetade med barn på tema bättre, menar Ingela. gentemot oss mindre värd natur. ljud och tystnad. Barnen fick lyssna Vandringarna är antingen tre, fem eller Kenneth Joelsson intresserar sig mer till hur vinden tog tag i trädkronorna. sju kilometer lång. De pågår främst för de inre processer som kan gå igång För de flesta var det en stor upplevelse, under sommarmånaderna då det är hos en människa i mötet och samspelet några trodde att ljudet kom från regn, lågsäsong för kantorer. Idén har växt med naturen, både genom att bara vara så ovana var de vid naturens ljud. Men i fram de senaste åren. Efter en kurs i den och att till fots röra sig genom tystnaden riskerar vi också att möta oss på Alnarp om kvinnligt företagande landskapet, än att kunna namnge själva - på gott och ont om djurens, naturens och trädgårdens växterna han ser. Ett av inslagen på en - Att vara tyst är obehagligt för de betydelse för hälsan föddes tankarna mindtrek kan vara just att försöka få ut flesta. Men att göra en inbromsning på sångvandringar. Val av visor är uppmärksamheten i kroppen genom när alla ligger på en nivå där allt skenar anpassat efter grupp och man måste 14 Österlen 360°


österlen 360
To see the actual publication please follow the link above