Page 17

österlen 360

synen annorlunda. De inre processerna bekymmerslöshet, frihet och tystnad. i Hallaröd. Stiftet har öppnat en egen betraktas som väsentligare än de yttre En pilgrim ber med fötterna har någon hemsida med kartor och information fysiska attributen. Spelande smidiga uttryckt det och varje pilgrimsvandring för den som väljer att vandra vägen muskler har ersatts av tanke och känsla präglas av de sju ledorden. Definitionen ensam. Här finns också datum för de och erfarenhet. av en pilgrim är en människa på väg. gruppvandringar som kyrkan leder. Kyrkan menar därför att varje människa Botgörelse är en pilgrim eftersom vi hela tiden är Ingen brådska, ingen prestation Längre bak i historien uppstod uttrycket på väg genom livet. Att födas, leva och Vi beslutar oss för att följa med på en kanossavandring. Att gå till kanossa sedan dö är varje enskild människas lott delsträcka mellan Lund och S:t Olof. blev liktydigt med att krypa till korset som hon delar med alla andra. Det är dagen för Kristi himmelsfärd eller att göra bot. Konflikten mellan I Sverige har pilgrimsvandringen och vi samlas vid Brandstad kyrka där påven Gregorius VII och den tyske etablerat sig allt starkare de senaste pilgrimsprästen Anna Alebo möter oss. kungen Henrik IV på 1000-talet ledde åren. I Lunds stift finns t.o.m. en Några har vandringsstavar, några bär till en bannlysning av kungen. För att särskild pilgrimspräst, Anna Alebo, med ryggsäck, alla har stadiga kängor. Vi bli löst från bannet och återta sin krona uppdrag att utveckla de gamla vägarna ställer oss på kyrkogården och Anna tvangs han ut på sin berömda färd i mellan de skånska kyrkorna. Projektet Alebo börjar tala om ett yttre och januari 1077. Målet var grevinnan heter just Pilgrimsvägen Blekinge-Skåne ett inre altare. Det yttre är givetvis Matilda av Toscana i Canossa i norra och drivs av domkyrkoförsamlingen. den kyrka vi ska vandra till, Öveds Italien. Där blev han åter upptagen i Från Lund kan man nu vandra norrut vackra rokokokyrka. Genom att gå till kyrkan och vann det åtrådda stödet av mot Skånes Fagerhult och Småland. detta yttre altare, genom rörelse och de tyska furstarna. Där pågår arbetet med att dra förflyttning i en tyst meditativ vandring Syndernas förlåtelse var också länge leden vidare via Nydala kloster och kommer vi kanske också att nå vårt inre, målet för en annan typ av vandring; Jönköping. Munkaleden tas sedan över den plats vi bär djupast inom oss. pilgrimens. Att gå till en helig plats av Franciskusleden upp mot Vadstena Anna Alebo ber oss att gå en och en och för botgöring har djupa rötter i både för att så småningom nå Nidaros i hålla avstånd. Sitt ansikte får man ha den kristna och muslimska världen. Norge. I vår del av Skåne går också ifred, likaså får kroppen en fredad zon I den kristna är det Jerusalem, en led som förbinder de platser där omkring sig. Hon vill också att vi ger Rom och Santiago de Compostela premonstratensordens kloster låg under varandra gåvan av att vara tysta. Sakta i nordvästra Spanien som är varje medeltiden. Målet här är givetvis den börjar hon sjunga en Taizésång om att trogens mål. Ordet pilgrim kommer stora vallfartsorten S:t Olof. I centrala där kärlek och barmhärtighet bor, där från latinets peregrino som betyder Skåne finns ytterligare leder som bor också Gud. Den sången är signal för främling. Nyckelorden är sju; enkelhet, förbinder systemet. De går via bl.a. S:ta samling och vi börjar sjunga med låga långsamhet, andlighet, delande, Magnhilds kyrka i Fulltofta och källan röster. Österlen 360° 17


österlen 360
To see the actual publication please follow the link above