Page 19

österlen 360

Vår fi losofi är ganska enkel. VVi tror på sambanden mellan lust och lönsamhet. Känsla och kunskap. Arbetsglädje och avkastning. Det man tycker är roligt och stimulerande görman bra. Därför vill vi inte ha fl er hus än att vi orkar arbeta engagerat och passionerat med dem alla. Det innebär inte att vi kategoriskt ratar enviss sorts hus. Det lilla renoveringsobjektet i skogsbrynet kan vara lika spännande som den kringbyggda gården på slätten eller längan i fi skeläget.Men, det ska erkännas - ”udda” hus fi nner lättast vägen till våra hjärtan!Tavlan jag håller i famnen, målade jag som tonåring. En smula naiv, jovisst, men såVi säljer hus vi själva skulle vilja bo i. ville jag att mina drömmars hus skulle vara. Varje dag, efter snart ett kvartssekel som mäklare, påminner den mig om hur fundamentalt det är med både drömmar och hus! Och jag vill gärna se och höra om hur din husdröm ser ut… Stundtals är jag full av lätt avundsam beundran inför alla er som vågar rycka upp er själva med rötterna för att börja växa i ny och okänd jordmån - oavsett om ni fl yttar hit, eller härifrån! (Själv är jag mera som pionen - jag slutar blomma om jag fl yttas!). Det handlar kanske ytterst om livskvalitet. Vi upprepar ju med en druckens envishet vårt motto: ”På Österlen är livskvaliteten högre än huspriserna”. Det kanske ter sig som en lek med ord. Begreppet livskvalitet är naturligtvis inte lätt att översätta till kronor och ören. Dessutom är själva ordet, kanske på grund av alltför fl itig mediaanvändning farligt nära en urvattnad klyscha. Men innebörden är både verklig och viktig! För egen del upplever jag livskvalitet när jag ibland lyckas vara närvarande i stunden. Din livskvalitet. Fotograf Peter Carlsson Uppfyllas av ögonblicket. En försiktig förhoppning är att vi på något sätt ska kunna hjälpa Dig att förhöja Åtminstone vill vi gärna vara Dina rådgivare och stigfi nnare. Dina vägvisare och budbärare. Oavsett om Du vill köpa. Eller sälja! Gabrielle Malmberg VD/aukt.fastighetsmäklare Text, foto & layout 0414-708 00 • www.uppvik.nu Grafi sk form, foto & web Visningar & foto Visningar, inredning Reg. fastighetsmäklare Text, foto & layout Österlen 360° 19Skisser & ritningarLasse MangsIngrid FredrikssonAnna IngelgrenLeila JansroAndreas Johansson Lotta Nordstedt Fastighetsmäklarstuderande & trädgårdsdesign


österlen 360
To see the actual publication please follow the link above