Page 21

österlen 360

Spår i landskapet- Några har han gått flera gånger underEtapperna har varierat från fyra-femkilometer till uppemot milen per gång. Finn Larsen bilder har han tagit rakt framifrån, raktolika årstider. Den tunga kameranföljer förra sekelskiftets traditioner. Sina uppochned. 400 fotografier har blivit Det handlar om att se landskapet så noggrant och - Banan framträder i dag i landskapetresultatet. förutsättningslöst som möjligt. Utan Gud, tomtenissar, fortfarande aktiva östliga sträckningenpå många olika sätt, från den feer, stämningar, nationalism, symbolism och annan och den oanvända, men användbara, djävulskap. av avveckling däremellan. På somligavästliga sträckningen till alla grader sträckor har spåren tagits bort och naturen helt tagit över. På många platser ser dock järnvägen på överraskande vis ut att vara lämnad i går. Den danske fotografen Finn Larsens Det är det mänskliga ögat som söker sin Finn Larsen har de senaste 25 åren statement är lika rakt och sakligt väg in i landskapet. Det fysiska sättet att gjort en rad landskapsfotografiska som hans landskapsbilder. Chosefritt närma sig sitt motiv är här väsentligt utställningar och böcker bl.a. projektet och registrerande ställer han det och skiljer honom från den fotograf Bane-Tracks där han fokuserade på vardagliga i fokus, det som inte som kör fram till sitt objekt, till den plats landskapet kring en starkt trafikerad är vare sig anmärkningsvärt eller som ska fotograferas och sedan tar sina järnvägslinje mellan Randers och uppseendeväckande. bilder. Med Finn Larsens metod måste Århus på Jylland. Under 1996-2001 - Jag arbetar konceptuellt med man lära sig läsa landskapet. Ögat i gick han längs järnvägen. Särskilt långvariga topografiska projekt och är landskapet, men också landskapet i ögat. tillstånd krävdes och han ombads intresserad av det som ligger i utkanten - Landskapsfotografi rör sig ofta explicit vinka till förarna för att visa att han av den gängse bilden av verkligheten. om att dokumentera, bevara eller inte var självmordskandidat. Bilderna De landskapsfotografier som intresserar försvara naturen. Mitt interesse rör sig publicerades sedan bl.a. i en bok mig ingår i en global och historisk emellertid om hur världen ser ut och som utsågs till en av seklets mest dialog om hur världen ser ut. hur den förändrar sig. betydelsefulla fotoböcker i Danmark. I Övergången mellan natur och kultur När vi ses i slutet av augusti, plockar en recension skrev Tommy Arvidsson är det centrala i Finn Larsens verk, där vi upp honom vid busshållplatsen i om Finn Larsens metod och jämförde trafik som fenomen och förändrande Veberöd. Finn Larsen kommer från den med målaren och filmaren kraft ofta står i fokus. Ett av hans senare Malmö där han bott de senaste sju Carl Johan De Geers upprop till projekt är en lång fotografisk vandring åren. Vi kör ut till Kulturens Östarp dokumentärfotografer: längs gamla Simrishamnsbanan. och slår oss ned vid ett utebord. Papper, Resultatet är ännu inte utställt. Bilderna böcker, kartor läggs upp på bordet. Grubblandet över kamerakonstruktionerna och ligger nedpackade i en ask där en serie Finn tar fram sin kartong och plockar kemin… intresset för ljuset… skärpan… allt dock valts ut och utgör nu en dummy till fram mängder av bilder. Under ett det där är förgäves om man inte lyckas en framtida fotobok. års tid 2009-10 vandrade han längs koncentrera sig på det väsentliga: vad bilderna Med panoramakamera laddad med den nedlagda järnvägen från Malmö föreställer. Vad är det som är typiskt för ens film och ställd på stativ har Finn till Tomelilla, den sista sträckan mot eget liv och för den tid man lever i? Det gäller Larsen närmat sig sina motiv på ett Simrishamn är fortfarande i bruk, så där att rikta kameran mot dom sakerna, sätta det gammaldags sätt. Han fascineras av liftade han med tåget och tog sina bilder viktigaste i mitten, stå bredbent med fötterna kartor, landskap och av att gå. Utan från lokförarens hytt. stadigt på marken … och trycka av. körkort och bil, eller för den delen Det första spåret såg han av en slump i mobil, lever han i en analog värld där Malmö. I Beijers park fick han syn på Skillnaden mellan det danska och han förhåller sig till landskapet utifrån ett övervuxet spår. Han blev nyfiken skånska projektet är uppenbar. På den vandrande människans perspektiv. och började undersöka vart de ledde Jylland var banan hårt trafikerad, i Möjligheten att förflytta sig skiljer sig och vad det en gång varit. Det stod Skåne övergiven och bortglömd. Här radikalt från den gps-försedda bilistens, snart klart att det rörde sig om de har naturen återerövrat terrängen i en som knappt behöver kasta en blick sista metrarna av den delvis nedlagda långsam men obönhörlig kamp. Kvar genom rutan för att komma dit han ska. järnvägen mellan Österlen och Malmö längs banvallarna finns fortfarande Till fots, cykel eller med buss och tåg som anlades för 100 år sedan. gamla rostiga skyltar, en och annan ser världen annorlunda ut. Fotgängaren Naturen tagit över stolpe och järnvägsmärken som förhåller sig aktivt till sin omgivning Sammanlagt har Finn Larsen gått längs minnesbilder av en forn livaktig genom sin kropp, cyklisten likadant. banvallen med sin kamera 22 gånger. verksamhet. När Finn Larsen påbörjade Österlen 360° 21


österlen 360
To see the actual publication please follow the link above