Page 22

österlen 360

projektet kände han inte till planerna två procent. Och att ställa sig på samma samhällen. Kvar finns i bästa fall ett på att återuppta Simrishamnsbanan, att plats som alla andra på Stenshuvud eller gammalt stationshus eller en adress människan åter ska ta över naturen. Vi Hovs Hallar och söka en ny vinkel på ett som Järnvägsgatan. Vet vi inte varför påminns om att ett landskaps historia en by ser ut som den gör, riskerar vi väl använt motiv lockar inte. aldrig är linjär. att hamna i historielöshet, menar Finn - Mitt konstprojekt kan ingå som - Det representerar bara den sanning Larsen. Han skulle gärna se att man ett annorlunda och öppet bidrag som redan är sagd, säger han och rustade banvallarna och på de delar till dialogen kring det konkreta tillägger att de flesta fotografer av som inte kommer att återtrafikeras tågprojektet, som jag vid starten var idag är effektsökande och mest är med tåg, istället öppnade för en ny ovetande om, och kring landskap, trafik intresserade av att visa att de kan teknik. trafik – cykel och gångbanor. Det och samhälle i stort. Utan att vilja försköna säger Finn finns en turistpotential i den gamla Larsens bilder något mer än det vi järnvägshistorien som ännu inte Ge utrymme åt det sakliga ser med blotta ögat, de öppnar sig utnyttjats, säger han och berättar att Fotografierna är alla rektangulära det i t.ex. Tyskland finns ett helt annatför tolkning utan att förfalla till det panoramabilder där blicken kan nostalgi. Men han vill även förankra och frågor. Där finns t.o.m. en egenintresse för den här typen av miljöerhan kallar för ruinromantik och svepa från en sida till en annan. De är blicken historiskt genom att undersöka TV-kanal som enbart koncentrerar sig vackra på ett sällsamt enkelt sätt, trots människans tidigare arbete och vilken på tåg. att Finn Larsen inte söker det som är betydelse det haft för landskapsbilden. Själv är Finn Larsen dock ingen omedelbart attraktivt. Han menar att De nedlagda järnvägarna i Skåne järnvägsnörd. Banorna intresserar ur det pastorala landskapet endast utgör helt andra synvinklar än tågfantastens.vittnar om en svunnen epok som präglat både små byar och större 22 Österlen 360°


österlen 360
To see the actual publication please follow the link above