Page 23

österlen 360

Från början var han intresserad av I sina projekt är han förankrad i den dem på djupet, så upptäcker man att det arkeologi, han började gräva redan nya amerikanska topografiska fotografin är just så här som verkligheten ser ut. i elvaårsåldern, och arbetade i den där landskap ändrade och påverkade kulturhistoriska museivärlden innan han av människan är centrala motiv. Text:Anna Gunnert sökte sig till konsten och fotografiet via Termen etablerades 1975 då kuratorn Foto: Finn Larsen, Sophia Callmer bl.a. utbildning på Biskops Arnö. I sina William Jenkins satte samman en tidigare bildprojekt har han ofta sökt utställning med en grupp amerikanska sig till landskap som människan vänt landskapsfotografer på George Eastman ryggen åt, till platser ingen betraktar. huset i Rochester, New York. Fram Baksidor, tillfälliga övergångar, visades bilder på gator, lagerlokaler, men han har också dokumenterat industrier och förortens kvarter. Pepparholmen i Öresund. Ön påminner Gemensamt för dem alla var avsaknad om banprojekten då den tillkommit som av artistiska manér. Det var reducerande en direkt följd av bron och trafiken över bilder där skönhet och känsla fått sundet. Motorvägar och skogsvägar är stiga åt sidan för att ge utrymme åt två andra kontraster som han följt med det sakliga. Utställningen vann inte sitt kameraöga. Men många resor har publikens gehör, men en besökare som också gått till Grönland för fotografiska identifierade sin egen traktor på en projekt, bl.a. ett som utmynnat i boken av bilderna lär ha sagt att vid första Tamavaartumik (Passion) Trädgårdar i anblicken är dessa bilder ingenting att Grönland. ha, men när man väl börjar betrakta Österlen 360° 23


österlen 360
To see the actual publication please follow the link above