Page 11

Österlen 360

Gustav och Marie Mandelmann, Rörum – Katalpa När jag först frågar Marie Mandel- morna upp i himlen. Därför klipps det inte heller en djup förankring, men det mann om hon vill vara med i serien som regelbundet för att fungera som rödtonat kommer vi ju att få ju äldre vi och trädet från början hade arbetsnamnet ”Jag och parasollträd som skänker välbehövlig blir, säger Marie. min blomma”, svarar hon omedelbart skugga heta sommardagar. Trädet är nu Att göra och välja tillsammans är att Gustav är hennes blomma och tilläg- åtta år gammalt och trivs enormt på sin väsentligt för paret Mandelmann. Sedan ger att de i så fall vill vara med tillsam- varma, skyddade plats, ett läge som krävs programmet Trädgårdsfredag spelades mans. Men det visar sig något lättare för att kunna ha den blåskänsliga ka- in på gården har de tagit beslutet att sagt än gjort. När vi kommer tillbaka på talpan vars stora blad annars lätt trasas hålla hårt på att de gemensamt står för överenskommen dag har de inte lyckats sönder av vinden. vad de gör. I samband med inspelningen enas. Gustav och Maries katalpa är en blev vikten av den hållningen tydlig. - Det är ju många favoritblommor man korsning mellan Catalpa ovata och C. Upplägget var från början att Gustav har, menar Gustav och ser ut över den bignonioides. De fann den via vännerna skulle vara frontfigur. Snart insåg de innehållsrika trädgården och säger att Thomas Hansson, som tidigare va- dock att detta inte höll. Marie blev en han gläds över olika blommor olika tider rit tillsynsman vid Stenshuvud, och gästarbetare i sin egen trädgård och så på året. Potatisen, tomaterna, kvitten solenergiforskaren Lisa Kjellson som på ville de inte ha det. Trädgården är bådas och aprikoser, var växt har sin säsong, fritiden spelar tillsammans med Gustav projekt. Så Marie satte ner foten, steg sin särprägel, sin skönhet. och Reine Steen i folkmusikgruppen fram och tog plats framför kameran, Till sist väljer de gemensamt den pur- Äpplet i lomman. Vid Ekenstams villa även om hon inte kände sig helt bekväm purröda katalpan – ett träd med ursprung vid Hälleviksarboretet står en praktka- med TV-mediet. i Nordamerika. Släktet består av elva talpa – den rena gröna arten och paret - Från den dagen sa vi att vill ni ha snabbväxande, lövfällande arter med lockade Mandelmanns med att nu måste något från oss, så gör vi det tillsammans, mörkgröna, motsatta blad och djupt pur- de komma och titta för nu blommar säger Marie med eftertryck och poäng- purfärgade knoppar. De klocklika blom- trumpeterna, en vacker introduktion till terar att när det kommer till trädgården morna påminner om orkidéer och växer en ny växt. Men deras eget träd kom- på Djupadal så står de alltid sida vid i klasar som vore de delar av en ljusstake. mer från Kenneth Lorentzons trädgård. sida. Med ett fint tecknad svalg öppnar de Han är verksam vid SLU i Alnarp och är Så även denna gång då Gustav och sina djupa gula gap med tunna lila streck välkänd för sina specialplantor. Marie kupar varsin hand om katalpans där man lätt skulle kunna föreställa sig Katalpan blommar tidigt i livet, men är blomma för fotograferingen. att en liten elegant kolibri stack in sin ett av de sista att spricka ut om våren. näbb för att suga nektar. Och enligt De är långsamma och försiktiga vilket är trädgårdsboken har de ”sällsynt långa, bra enligt Gustav. Med Österlens långa smala frukter som ger ifrån sig stora varma höstar ger trädet en lång vegeta- mängder med mycket lätta, vingade tionsperiod. Och den är vacker, menar fröer som förs bort av vinden”. I USA Marie. kallas därför katalpan ibland för Indian - Det är ett träd man blir så glad av, Bean Tree. säger hon med ett stort utropstecken! Marie och Gustav Mandelmann har Kanske kommer katalpan att bli gårdens bott på gården Djupadal i Rörum sedan vårdträd. På innergården vid den stora 1996 och lever ett liv som kretsar kring mangårdsbyggnaden från 1873 står odlarglädje, inspiration, ekologi, mat, annars det egentliga vårdträdet – ett konst, musik och kärlek. Och vad passar mullbär där sorkarna nu tyvärr verkar då bättre än att välja katalpan vars sven- ha kalasat på rotsystemet. ska namn är trumpetträd och har stora - Träd kan betyda mycket för en, att få hjärtformade blad… följa det från början, se hur det utvecklas Trädet är planterat i trädgårdarnas och börjar ta plats i en trädgård, ett träd publika del, vid terrassen intill ett av som man sedan inte kan vara utan, säger växthusen. Katalpan kan bli mycket hög, Marie och tillägger att det är en alldeles uppemot 15 meter, eller som Gustav speciell upplevelse att få åldras tillsam- uttrycker det mans med ett träd man själv planterat. - När träden blir stora försvinner blom- - Vi har ingen lång relation till katalpan, Österlen 360° 11


Österlen 360
To see the actual publication please follow the link above