Page 15

Österlen 360

– I Sverige är de inte härdiga, men där narcisser och ett 20-tal olika tulpansorter köpa nya med regelbunden intervall. nere är det nästan perverst. Jag satte 200 som hon kanske inte alltid planterar efter lökar, sedan sa det pang och jag kunde konstens alla regler. Hos Eva sker det – Men när vi lägger stora pengar årligen skörda. oftast mellan jul och nyår, men generellt på att köpa tulpaner som snittblomma, ska man i Skåne sätta narcisser senast i så kan man lika gärna investera i tulpan- Eva plockade de små saffranskornen mitten av oktober för att de ska hinna lökar, menar Eva. Prisskillnaden är inte med pincett, la dem torrt på handduk bilda rottrådar. Tulpaner kan man så stor. vid gaselementet innan det var dags att däremot sätta så länge det går att gräva Vi köper gladeligen buketterna, men förpacka dem. Tre veckor tog det att i jorden. Lökar ska heller inte köpas på lökarna kan man ha åtminstone i två år. fylla tre små kuvert. Att kilopriset är rea. Eva rekommenderar att man ska Som signaturväxter väljer Eva en svindlande högt förstår man då. Men känna på lökarna, de ska ha stuns och sprakande Flaming Spring Green, en grönvit tålamodet verkar finnas hos Eva som inte var torra, orkeslösa prasslande påsar. tulpan med röda streck, som utvecklats även uppskattar ogräsrensning. Och efter blomning ska frökapseln knip- från den vanligare Spring Green samt den – Jag älskar att rensa ogräs, det är min sas av för att inte bilda frö. Det tar kraft försynta narcissen Katie Heat med rosa avkoppling. Det är det bästa jag vet i från löken. Däremot ska resten av blad trumpet som blommar länge, sprider sig trädgården, rensa är det jag njuter av. och stjälkar vara kvar och få vissna ner lätt, ser vild ut och återkommer troget – Jag är i min egen lilla värld, det kan gå för att säkra nästa års blomning. Eva ger år från år. Men Eva tillägger att hon är fem timmar, jag tappar all upp- rådet att därför samplantera lökväxter ganska nördig och kan gå igång på blad fattning om tid, säger Eva och tillägger med perenner som tar överhanden när och knoppar. Hon tar oss med till en att hennes man kommit ut i mörkret det börjar se lite fult och risigt ut. annan rabatt och visar tulpanen Exotic om kvällen och försynt påpekat att hon De lyxigare tulpanerna är dock inte så Emperor som har flera knoppar på varje nog inte ser längre för att det blivit i det villiga att återkomma år efter år som och med gröna blad utanför själva blom- närmaste kompakt mörkt. de klassiska svenska sorterna, de knall- man. röda med gula gap som ofta ses i gamla – När man håller på så mycket som jag Historiska lökar trädgårdar. Det innebär att om man gör, fascineras man mer av knopparna Tulpanintresset började på 90-talet då samlar ovanliga tulpansorter, måste man än blommorna. Eva Fristedt och Cecilia Wingård höll årliga tulpanfestivaler med Tjörnedala Trädgårdsförening. Det blev ett par in- tensiva år, men de blev tvungna att sluta då jorden drabbades av s.k. tulpanfeber. Tillsammans med Cecilia har Eva också gjort flera uppmärksammade lökutställ- ningar på bl.a. Sofiero, Hovdala och Stadsparken i Lund. Men det har nu blivit för fysiskt tungt, så utställningarna har lagts åt sidan tills de får ett erbju- dande med full finansiering och ett gäng starka assistenter. Istället koncentrerar de sig på import av ovanliga löksorter, gär- na från små odlare. I Holland har Eva och Cecilia även en odlare som via sina kontakter med lökmuseet kan förmedla historiska lökar från 1600-1700-talen. Eva visar på narcissen Thelemonius Plenus, från tidigt 1600-tal som påminner om larobjekt. I hennes rabatter drar även en Sommarbutik! den tid då lökar var kostsamma sam- punkig irländsk narciss från 1800-talet, Rip van Vinkle, och den äggulssmöriga rufsiga Butter and Eggs från 1700-talet, ögonen till sig. Eva bodde tidigare inne i Kivik där hon hade en perfekt tulpanjord, sandblan- N a t u r l i g t E x k l u s i v t dad och genomsläpplig. Där hon nu bor sedan fyra år tillbaka är det fuktigare och V ä d e r g r ä n d 4 Y s t a dn ä r a g å g a t a n -- lerigare, vilket däremot narcisserna gillar bättre. I sin samling har Eva ett 40-tal w w w. m a r u s c h k a . s e Österlen 360° 15


Österlen 360
To see the actual publication please follow the link above