Page 16

Österlen 360

Carina Larsson, Ulriksdal på Kivik – Julrosen Varje senvår är det Julrosfestival på som alla de som fortfarande står kvar vid var utbildningen delad så att man efter vackra Ulriksdal på Kivik. Tillsammans gamla ödetorp, nej, gallra och komplet- ett inledande grundläggande år med med sin man Thord Ohlsson har Carina tera är det som gäller för att lyckas. Julro- praktik läste vidare i Uppsala tillsam- haft den fantastiska trädgården i 25 år. I sor måste därför förökas vegetativt, d.v.s. mans med agronomerna. Därefter följde en dalgång med bäck som finner sin väg genom delning, om den nya plantan ska de mer trädgårdsinriktade studierna i ut i havet ligger det engelskinspirerade bli likadan som moderplantan. Alnarp. Under tiden i Uppsala träffade tegelhuset omgivet av 20.000 kvadrat- – Att korsa julrosor och få fram egna Carina en ung blivande agronom vid meter parkliknande trädgård som även sorter är ganska lätt, säger Carina, att namn Thord Ohlsson.. innehåller deras trädgårdsbutik. däremot få fram egna varianter som är Efter hortonomexamen följde jobb på När Carina väljer julrosen som signa- bättre än alla andras är däremot betyd- Hammenhög där Carina först var växt- turväxt är det utifrån lång erfarenhet av ligt svårare att få fram. Arter, som är förädlare och sedan avancerade till chef både växtförädling och odling. Första ett botaniskt begrepp, måste antingen för växtförädlingen. När hon slutade på gången Carina förälskade sig i julrosen samlas in i det vilda eller förökas åtskilt Hammenhögs 1999 var det i rollen som var under ett besök i Schweiz hos Ann- från andra arter. marknadschef. Sedan började hon i sin Marie Gerber, som då var bosatt i mans företag där konsultverksamheten i Schweiz, men idag driver Österlen På baksidan av huset breder engelskt allt högre utsträckning ersatts av arbetet Alpacka. Efter hemkomsten fann Carina röda kallbänkar ut sig. Där står plan- med den egna trädgården och butiken. en odlare utanför Åkarp som var en av torna tätt i små plastkrukor och jag tar När vi kommer en vårdag ska den årliga få som odlade julrosor på den tiden. Han upp en av de handskrivna etiketterna för julrosfestivalen snart starta. visste vad han gjorde när han placerade att läsa. Då kommer ett förskräckt så får Ulriksdal är annars känd för sina dem högt så köparna fick vandra under du inte göra!!! Jag hoppar högt och lovar främmande träd, ett arboretum med dem och betrakta de skiftande blommor- på heder och samvete att jag vet exakt exotiska inslag och rariteter som utgör na underifrån. Julrosen gömmer annars vilken kruka jag tog den ifrån. Och när ett kulturarv att varsamt utveckla. Det sin skönhet, den har en nickande blom- Carina berättar att det kan ta fem till sju är en annorlunda privat trädgård med ma som man måste ta lätt under hakan generationer, d.v.s. uppemot 30 år, innan anor som de numera har öppnat upp för och lyfta upp för att kunna möta den hon får fram det hon vill, så förstår jag botaniska vandringar för vallfärdande ansikte mot ansikte. Carina köpte fem paniken om jag skulle satt tillbaka entusiaster. Julrosen stormtrivs i den stycken. Detta var i början av 90-talet. etiketten på fel plats. Många års arbete lummiga miljön. Den är en växt för Därefter har samlingen växt varje år hade varit spolierat. Det är tålamod- lundar som gärna frodas i bryn och ljusa med allt ovanligare arter och former. En sprövande och Carina säger att det lövträdsskogar. Vild växer den från Eng- resa till England nyligen för att se deras därför mest är tanter som förädlar land i väster till Turkiet i öster genom National Collection av julrosor blev en Helleborus. Centraleuropa med Balkanhalvön som besvikelse, hon kunde nu konstatera att – Sådant har jag tålamod med, annars förmodat gencentrum. Ursprungligen hennes egen samling hemma på Ulriks- tycker jag att saker och ting ska gå fort! var den en medicinalväxt och användes dal var bättre. Det är så spännande att se om det jag som botemedel för de mest skilda åkom- Julrosen är en långlivad växt som kan förutspått har hänt! mor som portvinstå och hysteri, men bli uppemot 150 år gammal. Målet med – Men vi får se var det slutar, för jag har även som abortmedel. På det klassiska Carinas förädling är att få både färgrika inte hjärta att sälja allt jag odlar, så där apoteket i Lund med gammal bevarad blommor och fina blad. Problemet är att är det ingen förtjänst, bara kostnader! inredning finns t.o.m. ett skåp med en de som har vackra blad oftast får gröna målad julros på. blommor. Och att allt inte blir som man Skapar habegär – Hela växten är giftig och lär även tänkt är en upplevelse som varje växt- Carina kommer ursprungligen från ha narkotisk effekt vilket utnyttjats av förädlare någon gång får vara med om. Värmland, från den nordliga Torsbytrak- skapande människor för att öka The Wrong Choice kallar Carina en domi- ten som hon lämnade 1973 för att söka kreativiteten, berättar Carina. nant, storvuxen och starkt gul julros som sig söderut för utbildning inom de gröna inte kommer att få några efterföljare. näringarna. Hon sökte in till hortonom- Först under mitten av 1800-talet bör- Men julrosen både självbefruktar och utbildningen, men antogs inte vid första jade den uppfattas som prydnadsväxt, se- korsar sig lätt med andra julrosplantor försöket. Istället blev det praktik på dan dess har det bedrivits växtförädling. vilket ger upphov till en och annan över- dåvarande rosplantskolan i Assartorp Sitt namn har den enligt myten fått av raskning i rabatten. Ska man ha en fin följt av studier till trädgårdstekniker på att en fattig flicka stod utanför stallet den samling ska man inte låta dem självså sig Alnarp innan det så äntligen blev dags natten Jesusbarnet föddes. Hon grät för – efterhand blir de flesta violetta – precis för hortonomutbildningen. På den tiden att hon inte hade råd med någon gåva.


Österlen 360
To see the actual publication please follow the link above