Page 20

Österlen 360

delta. benen som gäller som fortskaffningsme- – Jag tänkte på hur lite vi faktiskt vet Ägget vann tyvärr inte tävlingen, men del i rundturen som bl.a. innefattar det om hur människor från andra kulturer deltagandet kastar ändå strålglans och åttafaldigt prisbelönta VM-Bjerget, vill bo, och vi så har så många här i ära över en liten intim byggnad som 8-tallet, Tietgenkollegiet, Örestads Gym- Malmö att fråga. Jag har varit med om många lätt förälskar sig i. Kanske kan nasium och Skuespilhuset. att sitta med ett uppdrag på ett arki- det också öka uppmärksamheten kring I Karins lust att visa upp och lyfta fram tektkontor där syftet är att rita boende den och möjligheterna till att någon vill arkitektur har undervisning i arkitektur för ”nya svenskar”. Och där satt vi och bygga och uppföra kärleksnästet Ägget kommit som ett naturligt steg. I dag klippte och klistrade in lite kulörta lyk- i verkligheten. Till dess ligger Ägget undervisar hon ungdomar på Konst och tor här och där, det blev i alla fall bara fortfarande och ruvar i Hässleholms Designskolan i Lund ”samesame”. Nu när jag flätar hop mina kommun. Och hon är också på väg in i att undervi- tankar och kan genomföra detta, så är sa på högstadiet om arkitektur i Malmö. det så underbart att känna hur glada Inspirerande pedagog Detta sker genom projektet Skapande de blir över att få drömma och berätta Karin som utbildade sig till arkitekt i Skola. med stolthet om sina traditioner. Jag har Köpenhamn på Kunstakademin ville när – Jag älskar att arbeta med unga männ- nu också tagit kontakt med MKB och hon återvände till Sverige efter många iskor. Deras oförstörda blick och tanke kommunen om en s.k. “Boskola” Vi får år, dela med sig av kärlek och kunskap ger mig mycket inspiration till att fan- se. Jag vill också att ”drömhemmen” ska om dansk arkitektur. Därför började tisera om hur världen faktiskt skulle publiceras. hon arrangera guidade studieresor till kunna se ut. Rolig och vacker. Köpenhamn. Att Karin är en inspiratör och själv - Jag vill visa fram, så som jag tycker, Som ett ytterligare steg har Karin efter älskar att inspireras råder ingen tvekan den goda och mänskliga arkitekturen ett vägskäl i livet bestämt sig för att göra om. Hon är arkitekten som står och van- i vårt grannland. Staden Köpenhamn skillnad på ett annat sätt hon har gjort drar fram på många ben med huvudet i har under de senaste åren vunnit det tidigare i sin yrkesroll. Hon har valt att molnen! prestigefyllda Forumpriset för Nordens arbeta som volontär på Individuell Män- bästa arkitektur. niskohjälps café för invandrarfamiljer. Resorna har gjorts gruppvis och enskilt, Där har hon startat en boendeworkshop och kan göras även på cykel om det finns för invandrarkvinnor från andra kulturer intresse, Annars är det tåg, metro och på temat ”vårt drömboende”.


Österlen 360
To see the actual publication please follow the link above