Page 26

Österlen 360

När hon tog ut de koloristiska svängarna faktor tycks vara omsorgen om att få en och tillägger att det är av vikt att man på ovanvåningen arbetade hon deltid på familjevardag att fungera. De vanligaste bor in sig i sitt hus innan man börjar Yangtorp inte långt därifrån. Den spek- uppdragen kommer från barnfamiljer stora förändringsarbeten. takulära miljön på denna nu nedlagda som vuxit ur sina hus, ofta med en vag retreatplats födde en lust till kinesiskt önskan om extra 50 kvadratmeter. Då Kreativa rum mättade färger och gav mod att våga yt- svarar Ylva med att plocka ner det till en Att det är viktigt att bygga upp en rela- terligare. Favoritkombinationerna är rött mer precis formulering utifrån vad det är tion till sitt hus är något Ylva återkom- och rosa eller turkost och rött. Inred- som inte fungerar i huset, vad det är som mer till, men också att man inte ska vara ningsidealet är Sundborn och på frågan familjen saknar. Det kan vara allt från att rädd för förändring. I hennes eget liv har om favoritarkitekt svarar hon tveklöst torka tvätt, att man kliver in med lerig uppbrotten varit många. Barndomen Karin Larsson. Till Sundborn for hela hund och stövlar direkt i vardagsrummet började i Stockholm, fortsatte i Västerås familjen för ett par år sedan och de föll till att det inte ryms tillräckligt många för att sedan landa i Piteå där båda i extas, men kanske var det framför allt att äta samtidigt. Lösningen kan ibland hennes föräldrar har släkt. I Norrbotten Ylva som blev mest exalterad. ligga ganska långt från vad familjerna bodde de länge på en av familjegårdarna – Jag blir mer och mer fascinerad av trodde från början. Ylva ändrar samban- innan det blev högstadium i Bjärred följt Karin Larsson. Det hon har gjort är det mellan rummen, flyttar en vägg eller av gymnasium i Lund. Trots uppslitande något fantastiskt stort. lägger en farstu. Men hon är noga med avsked har hon var gång snart insett att En annan favorit är Josef Frank som att påpeka att det inte är hon som kom- det går att bo på flera olika sätt och att hon betraktar som en mästare på mått, mer utifrån som har tolkningsföreträdet, de kan vara lika bra allihop. samband och form, som behärskar det arbetet sker i tät dialog med dem som Vid sidan av den egna ateljén har det lilla och intima med sådan precision. bor och lever i huset. Målet är dock att blivit andra kreativa rum på beställnings- prata funktion framför kvadratmeter, ett listan. Dit hör spelrum för barnopera i Arbetar i dialog samtal som gärna förs över en kopp kaffe blackboxen på Malmö opera där rum- Hemmet i Vallarum har likt Sund- innan hon far hem och klurar vidare för met byggdes om med nivåer och vinklar born delvis växt fram organiskt utifrån att sedan återkomma med nya uppslag. för att få en mer spännande och intim familjens behov. När Ylva arbetar med - Men jag är inte funktionalist. Form är känsla som också var lättare att utnyttja. beställare ser förutsättningarna givet- funktion det också och det ska vara trev- Den isländska konstnären Páll Sólnes var vis annorlunda ut. Men en gemensam ligt att vistas i huset, understryker hon tidigare granne i byns gamla lanthan-


Österlen 360
To see the actual publication please follow the link above