Page 36

Österlen 360

vi noterar.... Casperfestivalen återkommer den 30 inga bestämmelser kring vem som får till att synas. juni för att med en uppsättning nya, spela, eller vad man får spela. Fokus - Vi vet ju själva hur svårt det är att få lovande band slå sig ner på Garaget bland årets tio bokningar har istället komma ut och spela på festivaler, tilläg- i Hammenhög. Succéen, som redan i legat på att hitta en bra blandning. En ger Alen. sin vagga kunde presentera namn som plats i schemat hålls också tills vidare Så oavsett om du vill fånga nästa stora Panda Da Panda och UWO, bjuder i öppen då INH event tillsammans med band i sin uppgång, få chansen till att år på en brokig blandning med allt från Battle of Bands håller en tävling där uppleva festivalen där den föddes eller Krautrock till skotsk-irländska visor. förstapriset kommer vara en spelning på bara njuta av det enorma engageman- Man välkomnar band från alla tänkbara festivalen. get för musiken i alla sina former verkar genrer och hoppas på en bred publik där De mest långväga banden fick man av alltså den 30 juni vara en given punkt i alla ska kunna hitta något att dras med i. budgetskäl i år tacka nej till, men det kalendern. Festivalen arrangeras ideellt av en grupp är något som man snart hoppas kunna unga musiker från Ystad. Tidigare ändra. Ambitionerna om att festivalen Casperfestivalen går av stapeln den 30 har de själva varit med och spelat på ska växa är stora och redan när förra juni på Garageprojektet i Hammenhög. festivalen med egna band, men i år får årets cirka 400 entusiastiska besökare Mer praktisk information och info om de lämna vidare scenen. Ryktet om den fyllde varenda ledig vrå på Garaget såg banden finns på festivalens hemsida: lilla festivalen har snabbt börjat sprida man tydligt en potential. Håller intresset www.casperfestivalen.se. sig och grupper från hela landet har i sig är planerna att flytta festivalen till En festivalbiljett kostar 100 SEK, men hört av sig för att få möjlighet att spela. en större arena och utöka den i både tid via hemsidan går det att förboka biljet- Man enades därför tidigt om policyn att och antalet band. Förhoppningarna är ter till ett reducerat pris à 80 SEK som alltid låta band som inte bokats tidigare också att festivalen så fort som möjligt sen betalas i dörren. Det kommer även gå före. Entusiasmen är stor kring det ska kunna stå på egna ben. Därför tar finnas en buss som kör från Hammen- nästan lite osannolikt snabbt väckta man i år inträde, och alla intäkter satsas hög till Ystad på natten den 30nde efter intresset. på att utveckla festivalen. festivalens slut. - Ett av huvudmålen med festivalen är Hur mycket Casperfestivalen nu än ju att stötta nystartade och osignade kommer växa framöver så är det dock Text: Felix Brorsson band, säger Alen Hadzic som är en av tydligt att arrangörernas hjärtefråga Foto:Camilla Backman arrangörerna. alltid kommer vara densamma - att sup- Utöver policyn finns det hur som helst porta nya band och ge dem en möjlighet


Österlen 360
To see the actual publication please follow the link above