Page 39

Österlen 360

Den lilla danska fästningsön Chris- och det har uppstått en särskild sort när båt gick ut med fisk och kom i retur med tiansøs muromgärdade trädgårdar har den krusiga och den storbladiga har last av jord och granit och annat som nästintill sydländskt växtklimat. Växter blandats. Havet behåller sommarens kunde användas som byggmaterial. Först som vi måste ta in över vintern växer värme och höstarna är mycket milda, restes Stora Tårn på Christiansø, sen på friland året runt: rosmarin, fikon, granitklipporna lagrar värme och murar- Lille Tårn på Frederiksø. Mot det öppna mullbär, lagerblad, oliv- och mandelträd, na skyddar mot havsvinden. Däremot havet byggdes på bägge öarna bastioner palmer, kamelia och curryväxter. dröjer våren, kalla vintrar håller vat- och ringmurar. I lä bakom dem och tätt För att komma till Christiansø tar man tentemperaturen nere och lövspricknin- vid hamnen byggdes fästningens många båt från Simrishamn. Första stop- gen är den senaste i Danmark. andra byggnader. Det var soldaterna pet sker i Allinge på Bornholms norra - Farlederna här ute är faktiskt ett av som på den tiden började anlägga små sida. Sen styr båten vidare mot Erthol- världens mest trafikerade vatten, säger trädgårdar med murar som skyddade för mene – de tre små klippöarna Chris- Marit Starn, och det är djupt, bara tio den hårda västliga vinden för att kunna tiansø, Frederiksø och fågelreservatet minuter rakt ut härifrån är det drygt odla grönsaker. De behövde c-vitaminer Græsholm. Och där angörs den natur- hundra meter djupt. för att hålla skörbjuggen stången. liga hamnen mellan de två klippskären, – 1855 lades befästningen ner, men Christiansø och Frederiksø, som är Bastioner och ringmurar tjugo soldater stannade kvar för att förbundna med en smal gångbro av järn. I det enda vita huset på ön bor och ar- hamnen skulle fortsätta att fungera som I dagligt tal kallas de Christiansø eller betar den person som är anställd av det nödhamn med lots och fyrväsen. För att Øn, till skillnad från Landet – som är danska försvarsministeriet som förvaltare inte byggnaderna skulle förfalla fick även Bornholm. för att sköta öns dagliga ledning och gamla soldater flytta tillbaka och leva Christiansø är ett levande kulturmu- drift. som fiskare. seum, ägt av den danska staten och – Det är faktiskt svenskarnas fel att vi är – Alla byggnader är byggda i själländsk med det danska försvarsministeriet som här, säger Marit leende. byggnadsstil. Allting är ritat i Köpen- förvaltare. Allt är fridlyst och alla bygg- hamn och helt kopierat från ett område nader är k-märkta, om än modernise- I kriget mellan Sverige och Danmark som heter Nyboder. Det är bara klock- rade invändigt. Att bygga nytt är inte på 1600-talet förlorade Danmark Skåne tornet på Christiansø byggt 1927 som tillåtet. och Bornholm. Men ett lokalt uppror är i Bornholmsstil med bl.a. tegel som På ön lever cirka nittio åretruntboende gav danskarna Bornholm tillbaka, och hämtats från Hammershus på Born- ett modernt liv i de gamla fästnings- för att behålla det strategiskt viktiga holm, berättar Marit. Hammershus är kulisserna. Christiansøborna hyr sina fästet i Östersjön sändes 450 man ut till Nordeuropas största fort från medeltiden bostäder direkt av försvarsministeriet. På Ertholmene för att bygga en fästning på byggt på mitten av 1200-talet. ön finns också 45 sommarstugor. ön under ledning av fästningsingenjören Sommartid kommer 60000–70000 Coucheron. En gåva att vara här turister till Christiansø. Vår guide, Marit Nästan all granit bröt man direkt på På Christiansø ligger kyrkan i en bygg- Starn, tar emot med en persiljekvist i ön, men allt annat byggnadsmaterial nad som ursprungligen användes för håret. Persilja växer vild överallt på ön, fraktades på havet från Bornholm. En vapensmide och vapentillverkning. Den Österlen 360° 39


Österlen 360
To see the actual publication please follow the link above