Page 48

Österlen 360

vi noterar.... att det på Christinehofs slott visas en släpljus. En tidig gryningstimme blir timmar på en liten datorskärm, säger finstämd utställning med bilder tagna till morgonmagi över ängarna i Fyle- Ulf Andersson. från ovan med titeln Örnens öga. Bilderna dalen, ett blommande äppleträd blir till Vernissagedagen till ära har Christian har inte visats tidigare och är ett samar- sagoträd och vårfloden vid Hallamöllas Lindh lekt med molekylerna från sitt bete mellan flygfotograf Christian Lindh fem fall skapar en suggestiv bild att förlo- andra jobb som kemist. Till vardags är och art director Ulf Andersson som ra sig i. Snödrev och vägskäl, fågelstreck han docent vid medicinska fakulteten i formgivit och bearbetat bilderna. Ut- och islossning, blågrått och umbra vid Lund och ägnar sig åt det mikro- ställningen är högst närproducerad och Borsta kärr och ur dimman lösgör sig skopiska perspektivet. Bilderna är visar landskapet mellan de båda piperska Lyckås slott som en magisk hägring och hängda tematiskt och både ljud och doft slotten Christinehof och Högestad. ger associationer till 1700-talsmåleri. förstärker upplevelsen, En flock grågäss Christian Lindh är sedan 20 år en pas- – Jag föredrar att flyga tidiga morgnar som flyger i formation över vinterland- sionerad utövare av skärmflygning. Han och sena kvällar. Ljuset är oftast bäst skapet vid Högestad ackompanjeras använder sig främst av en s.k. paramotor då och luften mindre turbulent än mitt audiellt, vi hör hur ångtåget tufftuffar där han flyger med propeller på ryggen. på dagen vilket gör flygningen mindre på rälsen förbi Torup och med kemika- Vid bistert väder byter han dock till gy- riskabel. Nackdelen med flygskärmen är liernas hjälp i smala provrör doftar det rokopter, en liten tvåsitsig maskin. 2006 nämligen att den är väderkänslig. Det nyklippt gräs och hav. började han fotografera på allvar under ska helst inte blåsa mer än 6m/s. Men –Bilderna i Örnens Öga är på många sätt sina flygningar, de senaste tre, fyra åren å andra sidan är det inte några större ett unikt skånskt bildmaterial och jag har har varit de mest aktiva. Att flyga med problem om man måste nödlanda i bildbehandlingsarbetet arbetat länge paramotor anser han vara ett av de bästa tex. på grund av motorstopp, man bara med varje bild för att hitta dess egen sätten att fotografera från ovan. Hän- glidflyger ner. personlighet och en kärna i dess visuella gandes fritt i luften har han en obegrän- uttryck. Samtidigt har jag försökt skapa sad vy över landskapet nedanför honom. Rast, ro, vila kallas bilden på gruppen av ett samlat personligt uttryck för hela Farkosten är långsam vilket ger en lugn dovhjortar i ett betfält och titeln Örnens bildserien som vi presenterar. flygning med gott om tid att finna spän- öga kommer från den unga havsörn som – Jag har letat efter en slags finstämdhet nande objekt att fotografera. På en full flyger parallellt flera hundra meter över som jag vill ska genomsyra materialet tank kan man vara uppe i luften i två Djurröd. Vi möter hans blick i bilder och som låter vår presentation av natur timmar. som för tankarna till Bruno Liljefors. och kultur gå samman i en slags högre – Man kan med en paramotor även – Jag är medveten om att maskinen enhet – djur- och växtliv vid sidan av flyga lagligt på lägre höjd än alla andra låter en del, men det är sällan som djur människornas dagliga liv – tidens gång bemannade flygfarkoster, vilket ger ett blir störda när man flyger förbi. Speciellt och naturens skiftningar av innehåll, färg intimare förhållande till naturen. Även större rovfåglar brukar bara vara nyfikna och form, menar Ulf. om jag lätt kan komma upp på över och närmar sig ofta för att se vem man – Min strävan i det arbetet har varit att 2000 meters höjd med flygskärmen blir är. Örnar speciellt, flyger gärna nära. inte låta en bild skrika högre än någon det oftast bäst bilder när man är mellan annan, det finns det ingen anledning 50 och 200 meter över marken, säger Unikt skånskt bildmaterial till. Den jordiga traktorn är lika spän- Christian. Med känsla för scenografi och effekt har nande att fördjupa sig i som de magiska de byggt upp utställningen i slottets stora dimmorna över det höstlövsfärgade Han både flyger och tar bilderna salar. Vackra gamla möbler har ropats skogspartiet. samtidigt. Balans och fokus är centrala in på auktion och placerats ut i de forna faktorer när man ska förmedla den salongerna. Skyltar uppmuntrar oss att Christian fotograferar i nuläget med en speciella spänning som finns i makroper- gärna sitta i möblerna, men inte röra Nikon D700 och använder två zoomob- spektivet. Christian bor i Baldringe och konstverken. Ulf Andersson har experi- jektiv 24-70 mm och 70-200 mm. Ännu startar ofta sina luftfärder hemifrån den menterat med papperskvaliteterna och har han inte vågat byta objektiv i luften, egna trädgården. Ingen flygplats behövs. använt sig av duk och akvarellpapper så han bestämmer sig precis innan han Med kort varsel kan han snabbt få ihop vilket ger en taktil målerisk känsla. lyfter för vilken typ av bilder han ska ta. all utrustning och fånga det rätta ljuset – Eftersom väggarna på Christinehofs Under alla års fotograferande från luften eller vara i luften precis när morgondim- slott är stora och lätt kan få bildmaterial har det blivit över 100 000 exponeringar, man börjar lätta. Vissa veckor flyger han att ”försvinna” så har jag valt att arbeta inklusive de suddiga. Dessa har sedan så gott som dagligen, sedan kan det gå med bilderna i storformat då jag har reducerats ner och bearbetats till de ett par månader mellan gångerna. På planerat utställningen. Och det är jag knappt 50 bilder som nu visas på Chris- utställningen är tid och datum noterad glad över. Det sker något helt fantastiskt tinehofs slott fram till sent i höst. vid varje bild, de blir som en loggbok då man då man får se en bild försto- över stilla dagar där han ensam seglar rad till ett format på mellan en och två Text: Anna Gunnert fram över landskapet genom dimma och meter efter att ha arbetat med den i flera Foto: Christian Lindh


Österlen 360
To see the actual publication please follow the link above