Page 11

Österlen 360

gVWHUOHQƒ ”Heaven is under our feet as well as over our heads” Henry David Thoreau I Köpenhamn, i området Nørrebro på taket till Blågårdskolen huserar ”Dyrk Nørrebro”, en takträdgård med inriktning på stadsodling, “Urban Agriculture” eller “Urban Agriculture in the City” som är paraplytermen, en rörelse på frammarsch i världens städer. Sedan 2010 har den ca 250 kvm stora takträdgården utvecklats till en fridfull meditativ mötesplats för människor i närområdet och andra delar av Köpenhamn, och det är en plats som även lockar till sig nyfikna internationella besökare. Där uppe på taket erbjuds människor möjligheten att kunna arbeta med odling och biodling, och trädgården ger också bort plantor för att inspirera. Med jämna mellanrum bjuds det på mat med det som skördats direkt från högbädds odlingar i lastpallar. De tre grundarna, Anders Andersen, filmare, Katrine Skovgaard, konsthistoriker och Cristian Damgaard, snickare möttes på ett öppet offentligt möte om hållbar utveckling på Nørrebro. Ingen av dem hade tidigare utbildning eller erfarenhet av odling. Inspirationen de fick ledde vidare till att de började odla i sina egna fönstersmygar, men efter en lyckträff som Anders beskriver som snudd på magisk synkronocitet, fick de en möjlighet att starta upp trädgården på taket till Blågårdskolen på Nørrebro. 2007- 2008 skedde det intensiva kravaller, husockupationer och sammandrabbningar mellan polis och ungdomar på Nørrebro. Området är även multietniskt därför ses arbetet med att skapa kreativa mötesplatser med goda ögon. För Anders Andersen var också hans deltagande i en workshop om Havannas stadsodlingar under klimatmötet i Köpenhamn 2009, en stor inspirationskälla för uppstarten av trädgården. När vi möter Anders nere på gatan, och ska ta hissen upp till taket, kommer en av dagens besökare ut, en ung köpenhamnare med händerna fulla av en 30 cm hög solrosplanta. Kanske har han läst på facebook sidan för Dyrk Nørrebro, att det finns plantor som man kan få ta med sig hem just nu. Vi kliver ut ur hissen ut på taket med en lite hisnande kroppskänsla, vi är högt uppe i luften omslutna av en frodig grönska. Ljuden från gatorna nedanför är avlägsna och dämpade. Och vi ser något som vi aldrig sett förut; mossgraffitti. Det är så vackert. Våra händer tar på den alltmer framväxande mjuka mossan på den grå cementväggen som tillhör den lilla byggnaden som används både för matlagning och som förvaringsplats för växter under vinterhalvåret och på våren för frösådda plantors tillväxtsplats.  - I stort sett allt som växer uppe på taket är frösått säger Anders med stolthet. 


Österlen 360
To see the actual publication please follow the link above