Page 39

Österlen 360 nr 3 - 2013

ROT & RUT utan startavgifter gVWHUOHQƒ vi noterar..... vi noterar..... att Drakamöllans jubileumsbok kan vinna dubbelt! I år har Drakamöllan fyllt 15 år och för att uppmärksamma detta har ägaren Ingalill Thorsell publicerat den drömvackra boken Drakamöllans magi tillsammans med Lars Strandberg, foto och Ronnie Nilsson, layout. Boken släpptes i midsomras i samband med Operafestivalen och har nu nominerats till inte mindre än två pris i prestigefyllda tävlingar i grafiska design; Svenska Design Priset och Svenska Publishing Priset. I båda tävlingarna premieras god grafisk form och välgjord typografi, men också ett innehåll som lockar till läsning och har ett tydligt och synligt budskap. – Det är fantastiskt roligt att Drakamöllans Magi får den här uppskattningen, säger Ingalill Thorsell. Vi har lagt ner mycket arbete på boken, både i text, bild och layout. Och vi skulle glädja oss mycket om vi vinner något av priserna. Till saken hör att även deras förra bok Drakamöllans Kök Höst & Vinter också nominerades till båda priserna och sedermera vann Svenska Publishing Priset 2012. För ett litet förlag som Drakamöllan Förlag, med tre utgivna böcker, är det bevis på stor uppmärksamhet hos professionella bedömare.  Boken fångar i ord och bild skånegårdens själ från genom flera århundraden. Drakamllan har rötter i 1600-talet och vi får följa förvandlingen från lantgård till ett modernt gårdshotell fyllt av opera och matupplevelser. Vi får också veta mer om det vackra hedlandskapet som omger gården och hur det har förvandlats till naturreservat. – Gästerna på Drakamöllan frågar ofta hur jag hamnade på Drakamöllan, alla vill veta mer. Så jag bestämde mig för samla den kunskap som finns om Drakamöllan i en bok. Under de samtal som jag förde med tidigare ägare och andra med kopplingar till gården blev det tydligt hur gården väcker känslor och energier hos de människor som vistats här, i forna tider och idag. Text Anna Gunnert att det finns ett Trädupprop på Österlen! Det är inom ramen för Projekt Österlens trädgårdar 2014 som uppmaningen att ta tillvara på träden ges. Allmänheten ombeds att se sig om i sydöstra Skåne efter något eller några träd som är speciella. Det kan vara ett stort träd, ett knotigt, ett exotiskt eller ett mycket gammalt. Det finns kanske också en spännande berättelse kring trädet. Allt är av intresse och träden kan växa i såväl egen trädgård som park eller skog. Mia Gröndahl som är en av initiativtagarna menar att det bästa sättet att bevara ett unikt träd, är att uppmärksamma det. Rapporten ska lämnas till Österlens Naturskyddsförening tillsammans med en helbild samt närbild på blad och eventuellt frukt eller blomma. Enklast sker det via epost till margareta.wiren@spray.se. Projektet har också skapat en Facebooksida kallad Träduppropet på Österlen där inläggen nu strömmar in. Där går att läsa att Hammenhög har ett 50 miljoner gammalt träd, en kinesisk sekvoja som tidigare bara var känt som fossil innan det återupptäcktes i Kina 1941. En uppdatering handlar om den poetiska inskriptionen på stenen till Gustaf Billbergs grav, han som anlade Gullåkerparken: Och länge blifver hans namn i åminnelse… Det skall höras af vindarne viskas i den unga plantering han där till prydnad låtit uppdraga. Och en annan skriver: Träd är i högsta grad levande och oerhört viktiga, även för oss människor; och gamla träd bör behandlas som ärevördiga pensionärer, med kärlek & respekt! Text: Anna Gunnert Vi är din hjälp i hemmet, och med hantverk eller trädgård. 9L¿QQVLKHODV\G|VWUD6NnQH RFKKMlOSHUGLJEODPHGDWW NOLSSDJUlVVWU\NDSDVVD EDUQE\JJDDOWDQPnODVWDNHW RFKWDSHWVHUD9lONRPPHQ Ring 0411-21 19 62 www.veteranpoolen.se


Österlen 360 nr 3 - 2013
To see the actual publication please follow the link above