Page 6

Österlen 360 nr 3 - 2013

TRÄD 7(;7$11.5,67,1(5,.6621)272623+,$&$//0(5 Träden, som uphöja sina rötter til en stam öfver jorden, skygga henne för den brännande sommarhettan och de kalla höstnätter, samt gifva jordenes inbyggare et behageligt lugn emot luftens våldsamheter, skrev Carl von Linné 1753 i Museum Tessinianum, och i veckotidskriften  gVWHUOHQƒ Samtiden kunde man 1874 läsa: I ingen tid hafva snillet och den moraliska storheten växt på träd. Jag älskar hela detta underliga sällsamma släktträd på vilket jag ej bara är en gren, ett blad, en blomma, utan också en årsring i själva släktträdets ved, skrev Sven Lidman 1952. Var hittar man så vitt skilda citat samlade på ett ställe? I Svenska akademiens ordbok. SAOB är den svenska historiska ord bok som motsvarar Oxford English Dictionary m. fl. europeiska ordböcker. SAOB kom ut med sitt första band A-anlöpning 1898 och 2012 trycktes band 36 med orden tynga-utsudda. Två band återstår att redigera och hela verket beräknas vara klart 2017. Historisk innebär att svenska språket från 1521 till nutid behandlas. Materialet består av excerpter från ca 21500 källor nerskrivna på i nuläget 9 miljoner lappar, som finns samlade i ett arkiv på ordboksredaktionen på Dalbyvägen i Lund. www.saob.se Jag har under flera år varit redaktör på SAOB och ett av de många ord jag redigerat var just träd. Som redaktör gör man en struktur av ordets betydelser, skriver definitioner och väljer ut belägg med språkprov ur det insamlade materialet. Ca 3000 lappar bestod materialet av till träd. I SAOB hittar man alltid det äldsta belägget under varje betydelsemoment. Om han haffde saa handlet som Albrict handlade waa(re) han werd hengie j th(et) høxte træ ma(n) fi(n)ne ku(n) de är det äldsta belägget och det är skrivet av Olaus Petri 1525. Stavningen är aldrig normaliserad och den är alltid kontrollerad i källan. Vad är ett träd? Enligt min definition i SAOB är ett träd det här: (flera meter hög) förvedad växt vanl. med en huvudstam varifrån grenar o. kvistar utgår (bärande löv l. barr o. ofta utgörande en krona). Efter denna definition följer det obligatoriska äldsta belägget (se ovan), men sen är det fritt fram att välja och skapa efter eget sinne. Jag valde bl. a. Linné (se ovan) och Viktor Rydberg: Har du icke sett de unges förvåning, om en gubbe sätter ett träd hvars frukter han har ingen utsikt att själf få njuta? Var finns Adam och Eva och trädet i Edens lustgård? De kommer in i ett undermoment med bibelpåverkat språk. Där finns Aff fruchten aff thet trädh som är mitt j Lustgårdenom, haffuer Gudh sagt, äter icke ther aff, från Första Moseboken, och där finns också ett påstående av Carl David af Wirsén från 1899: (Industrialismen) har, som mycket annat, varit ett träd ”på godt och ondt”. Kunskapens träd finns under ordet kunskap och livets träd under ordet liv. En ordbok innehåller alltid många hänvisningar till andra ord där man får veta mer. Det är en väv av texter som går ut och in i varandra. Trots att arbetet med SAOB är inne på sitt tredje århundrade hänger allt ihop. Det finns en oerhört noggrant förd dokumentation över det fortskridande arbetet. I första momentet finns hänvisning till orden apelträd, barrträd, citronträd, gudaträd, körsbärsträd, småträd, tulpanträd, äppelträd


Österlen 360 nr 3 - 2013
To see the actual publication please follow the link above