Page 8

Österlen 360 nr 3 - 2013

alltid så lätt att bringa ordning i detta. Svårast kan växtnamn vara. En växt kan ha haft flera namn eller så kan ett namn stå för flera växter. Trävevla är detsamma som murgröna och använt av Lucidor 1674. Andra växtnamn är trädaloe, träddödare, trädormbunke, gVWHUOHQƒ trädpion och trädslinga. Sammansättningarna tar stort utrymme och de får sällan utförda belägg utan bara nakna källhänvisningar. En del utförda belägg finns det dock och följande citat visar på vidden av ordet träd. Som man sett at påkommande stormar, til en stor skada, rifwa sädesaxet . . så må icke fela at ju desza träd-alleer skola deremot gagna. (1783) En vacker träd-planterad kyrkgård. (1797) Trädmjölken kan nyttjas till the och kaffe i stället för vanlig mjölk. (1852) Hemligheten med trädformen är . . att träden lyckats göra sina ovanjordiska stamdelar så härdiga, att de icke behöva bygga helt nytt för varje år, utan kunna bygga på det gamla. (1928) Trädfällning är Sveriges livsfarligaste arbetsmoment, särskilt om man arbetar ensam i skogen. (1989) En plantering, en trädridå, ger bättre vindskydd än byggnader och plank. (1989) Redan 1929 i tidskriften Motorföraren gavs rådet: Ställ aldrig vagnen sommartiden . . direkt under ett träd, emedan trädsaften stundom droppar ned på lackeringen och efterlämnar fula märken. SAOB kan användas om man vill veta vad något betyder men också om man vill ha reda på när något först dök upp. Ett sådant ord är trädkramare. Definitionen lyder: person som med sin kropp försöker förhindra (l. förhindrar) fällning av träd. Första belägg är från Hel- singborgs Dagblad 1981, men ordet trädkramarrörelse är äldre och har därför också kommit med. Byborna har på eget initiativ skapat en effektiv ickevåldsmetod för försvar av Himalayas träd: när skogshuggarna närmar sig bildar byborna ring kring träden - de omfamnar dem. Så har rörelsen fått sitt namn: Chipko Andolan - trädkramarrörelsen. Belägget är från tidskriften Svalorna 1979. Det skiljer bara två år, men det är viktigt för ordbokens kvalitet. Ett ord som trädskällare kanske man behöver slå upp för betydelsens skull. Definitionen lyder: jakthund som (efter upp- drivande) med skall markerar


Österlen 360 nr 3 - 2013
To see the actual publication please follow the link above