Page 10

Parkinsonjournalen nr 4 2016

> AKTUELLT> Passar dina mediciner ihop? Om du har läkemedel på recept kan du be farmaceuten på apoteket att gå igenom dem med hjälp av Elektroniskt expertstöd – EES Elektroniskt expertstöd (EES) är ett hjälpmedel som farmaceuten kan använda i samband med att recepten hanteras för att visa hur du får bäst nytta av dina läkemedel. EES underlättar för farmaceuten att upptäcka om det kan behövas någon justering av din medicinering. När du hämtar ut läkemedel på recept kan farmaceuten använda sig av EES för att ta reda på om du redan har en bra medicinering, eller om något behöver göras för att förbättra den. Till exempel kan EES upptäcka om du har: • Flera läkemedel med samma verkan • Läkemedel som krockar med varandra • Läkemedel som är olämpliga på grund av din ålder • För hög dosering (gäller speciellt barn och äldre). Elektroniskt expertstöd tar hänsyn till alla dina recept och syftet med EES är att förbättra din läkemedelsanvändning. Storsatsning på information ger en bättre bild av Parkinson Parkinsonföreningen i Jönköping har i år besökt 19 äldreboenden för att informera personalen. – Det behövs mer kunskap om hur Parkinson fungerar. Personalen vet till exempel inte alltid att det inte går att skjuta upp medicintiderna, säger Ingemar Karlsson, ordförande i länsföreningen. Den omfattande informationsturnén har skett i samarbete med Jönköpings kommun och Region Jönköpings län. Varje informationstillfälle pågår i ungefär 45 minuter och det är alltid minst två personer på plats på varje ställe: en person som har en parkinsondiagnos och en person som är anhörig. – Båda perspektiven behövs för att vi ska kunna svara på frågor på ett bra sätt och vara trovärdiga, säger Ingemar Karlsson. De äldreboenden som har fått besök har alla någon eller några boende som har Parkinson. Ungefär ett halvår efter informationen har Ingemar Karlsson följt upp effekterna. – Det är viktigt att skapa rutiner för att få det att fungera framöver också. Hittills ser det positivt ut, säger han. TOTALT HAR NÄRMARE 200 vårdanställda i Jönköpings kommun varit med på parkinsonföreningens träffar hittills. Tanken är att det ska bli fler besök även i resten av länet de närmsta åren. – Vi har fått många förfrågningar men vi börjar i kommunen här eftersom vi har ett samarbete. Tanken är nu att fler medlemmar ska gå en informatörskurs för att kunna åka ut och informera på olika ställen, säger Ingemar Karlsson. Informatörskurserna arrangeras av Parkinsonförbundet. SUSANNE RYDELL Nobelpris med anknytning till Parkinson Nobelpriset i fysiologi eller medicin delades 2016 ut till den japanske forskaren Yoshinori Ohsumi. Årets Nobelpristagare har upptäckt och klarlagt maskineriet som styr autofagi, en fundamental process för nedbrytning och återvinning av cellens egna beståndsdelar. Begreppet autofagi härstammar från grekiskans  auto som betyder ”själv” och phagein som betyder ”äta”. Autofagi betyder alltså ”självätande”. Begreppet myntades under 1960-talet då man observerade hur delar av cellens innehåll omslöts av membran och bildade så kallade vesiklar  Parkinsonförbundets som sedan transporterades vidare till lysosomen, en cellulär återvinningsstation för nedbrytning av biologiskt material. På grund av svårigheter att studera fenomenet var det mesta okänt fram till dess att Yoshinori Ohsumi genom en serie briljanta experiment i vanlig bagerijäst under tidigt 1990-tal identifierade gener som har betydelse för autofagi. Med dessa kunskaper som utgångspunkt kunde han sedan klarlägga de bakomliggande mekanismerna och visa att även celler från människa använder samma sofistikerade maskineri. OHSUMIS UPPTÄCKTER HAR resulterat i ett paradigmskifte i vår förståelse av hur celler bryter ner och återvinner cellulärt material. Genom att studera det maskineri som Ohsumi upptäckt, vet vi idag att autofagi är fundamentalt för viktiga fysiologiska processer, bland annat för cellers förmåga att hantera näringsbrist och infektioner. Mutationer i gener av betydelse för autofagi kan orsaka ärftliga sjukdomar. Störningar i autofagi processen kan bidra till bland annat cancer och neurologiska sjukdomar, till exempel Parkinsons sjukdom. Yoshinori Ohsumi föddes 1945 i Fukuoka, Japan. Han doktorerade 1974 vid Tokyo University. Efter en treårig vistelse vid Rockefeller University, New York, USA, återvände han till Tokyo University där han etablerade sin forskargrupp 1988. Sedan 2009 är han professor vid Tokyo Institute of Technology. Källa: Karolinska Institutet Du kan själv be om en genomgång med EES när du hämtar ut dina läkemedel, men det kan också vara farmaceuten som föreslår att EES ska användas. En förutsättning är att dina recept är sparade elektroniskt. Källa: eHälsomyndigheten JOURTELEFON Du som har Parkinson eller är när- stående kan prata med andra i samma situation. Du får vara anonym och den som svarar har tystnadsplikt. 08-666 20 77 Måndag och onsdag: 19-21 Tisdag och torsdag: 10-12 10 PARKINSONJOURNALEN # 4 2016


Parkinsonjournalen nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above