Page 14

Parkinsonjournalen nr 4 2016

> UTBILDNINGSMÖTE > Vad göra när tabletterna inte Den 13–14 oktober arrangerade Swemodis, The Swedish Movement Disorder Society, sitt tredje årliga utbildningsmöte under rubriken ”Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas”. Mötet fokuserade på möjliga åtgärder när tablettbehandling inte längre är tillräcklig. Under mötet samlades neurologer, geriatriker och parkinsonsjuksköterskor för inhämtning av ny kunskap och utbyte av erfarenheter. Här sammanfattas några av de många intressanta föredragen. Professor Alexander Storch, psykiater och forskare vid universitetet i Dresden, Tyskland, talade om icke-motoriska symtom som fluktuerar mellan motoriska ON- och OFF-perioder. Icke-motoriska symtom som är vanligare eller svårare i OFF är bland annat ångest, trötthet, depression och smärta, medan eufori, mental hyperaktivitet och hallucinationer är vanligare i ON. Man räknar med att omkring var tredje parkinsonpatient drabbas av icke-motoriska fluktuationer. – Allvarlighetsgraden hos de icke-motoriska symtom som uppträder i OFF varierar; ibland är symtomen svåra, ibland lätta. Det gör det svårt för den drabbade att planera sin dag, och livskvaliteten för dessa patienter är därför ofta sämre än Det finns mycket kvar att göra när det gäller avancerad behandling av Parkinsons sjukdom. – Olika studier har uppskattat att avancerad behandling ges till 10–35 procent av de patienter som skulle kunna ha nytta av den, konstaterade Per Odin, en av talarna på höstens utbildningsmöte arrangerat av Swemodis, en organisation som har som mål att förbättra möjligheterna för forskning och behandling gällande Parkinsons sjukom. TEXT OCH FOTO HELENA NORDLUND 14 PARKINSONJOURNALEN # 4 2016


Parkinsonjournalen nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above