Page 19

Parkinsonjournalen nr 4 2016

> AKTUELLT > Tala med celler på cellers vis Med en mikrometerstor jonpump i organisk elektronik kan joner skickas till nerv- eller muskelceller med nervsystemets egen hastighet och med cellens precision. – Nu kan vi börja utveckla komponenter som talar kroppens eget språk, säger Daniel Simon, forskningsledare inom bioelektronik, Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet, Campus Norrköping. Våra nerv- och muskelceller signalerar till varandra med joner och molekyler.Vissa ämnen, som neurotransmittorn GABA (gammaaminosmörsyra) är en viktig signalsubstans i hela vårt centrala nervsystem. För ett och ett halvt år sedan kunde forskarna vid Laboratoriet för organisk elektronik demonstrera en jonpump med vars hjälp forskare vid Karolinska Institutet kunde reducera förnimmelse av smärta hos fritt rörliga råttor. Jonpumpen levererade GABA till råttans ryggmärg. Nyheten att forskarna nu kan leverera kroppens egna neurotransmittorer publicerades i Science Advances och väckte stor uppmärksamhet världen över. FORSKARGRUPPEN VID Laboratoriet för organisk elektronik har nu tagit ett stort steg vidare och utvecklat en betydligt mindre och snabbare jonpump som skickar signaler nästan lika snabbt som cellerna själva och med en pricksäkerhet och upplösning på enstaka celler. Även denna gång publiceras resultaten i Science Advances. – Våra skickliga doktorander, Amanda Jonsson och Theresia Arbring Sjöström, har lyckats med den sista viktiga pusselbiten i utvecklingen av jonpumpen. När en signal passerar mellan två synapser tar det 1-10 millisekunder, vi ligger nu mycket nära nervsystemets egen hastighet, säger Magnus Berggren, professor i organisk elektronik och huvudansvarig för forskningen vid Laboratoriet för organisk elektronik. – Vi kan konstatera att vi har åstadkommit artificiella nerver som kan kommunicera på nervsystemets egna villkor. Efter mer än tio års forskning har vi äntligen alla pusselbitar på plats, säger han. JONDIODEN ÄR NYUTVECKLAD liksom det material som utgör grunden för den nya snabba jonpumpen. – De nya materialen gör det möjligt att bygga med en precision och tillförlitlighet som inte varit möjlig i tidigare versioner av jonpumpen, säger Daniel Simon. Ännu så länge testas den nya jonpumpen i labbet. Nästa steg är att testa den med celler och i förlängningen hoppas forskarna att kunna lindra smärta, stoppa epileptiska anfall eller lindra Parkinsons sjukdom, med exakt den dos som behövs och i exakt de celler som berörs. På cellernas eget språk och med cellernas egen hastighet. Forskningen finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet och Vinnova. Källa: Linköpings universitet Kvalificerad rehabilitering! På Neuroförbundets anläggningar Valjeviken och Humlegården har du möjligheter att under hela året komma på rehabilitering. Vi tar emot patienter från hela Sverige. Telefon: 0456-151 15 Telefon: 08-598 833 00 På valjeviken.se finner du också information om utbildningar och kurser på vår folkhögskola samt vårt utbud i Mättinge, Trosa och Sundbyvik, Örebro. Valjeviken erbjuder: Rehabilitering/träning – med fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator Rekreation – i en vacker, rogivande miljö, boende med hotellstandard Diagnoskurser 2017 – ALS, MS, Parkinson, Stroke, CP, polyneuropati, sällsynta diagnoser bl.a. CMT, ryggskada/RMB med inriktning idrott. Temakurser 2017 – Smärta, hjärntrötthet/kognitiva besvär, ung rehab (för dig under 40), aktiv rehabilitering i ur och skur/idrott/rullstolsteknik, fatique, ridning, ataxi. Vi hjälper dig att söka kostnadsansvar. Beställ våra nya broschyrer för mer information! Humlegården erbjuder: Rehabiliteringsprogram, neurologiska diagnoser – med fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, sjuksköterska och kurator Dagrehabilitering/träning – inom Stockholms läns landsting finns möjligheten att välja dagrehabilitering Diagnoskurser och temakurser – Lär dig mer om din diagnos, träning och rehabilitering info@valjeviken.se, www.valjeviken.se / info@humlegarden.a.se, www.humlegarden.a.se PARKINSONJOURNALEN # 4 2016 19


Parkinsonjournalen nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above