Page 28

Parkinsonjournalen nr 4 2016

>Låt oss alla hjälpas åt! Vi behöver ditt aktiva stöd – hjälp oss att stärka forskningen! Trots att Parkinsons sjukdom beskrevs redan för 200 år sedan, är den ännu något av en gåta. Det behövs mer forskning för att förstå de flesta slipper undan. Först när kunskapen om detta blivit bättre, kan vi hoppas på medicin som botar sjukdomen eller åtminstone bromsar den. För detta krävs resurser och för att åstadkomma dem kan vi alla hjälpas åt. Ett sätt är att bli månadsgivare. Bli det idag! – Det är alltid rätt att stödja Parkinsonfonden, säger Magdalena Ribbing Om du också vill vara med och stödja Parkinsonfonden fyller du i medgivandeblanketten och skickar den till: Ett stort tack till alla ni som stödjer Parkinsonfonden. Jag vet att forskningen behöver mycket pengar. Ett bidrag på hundra kronor eller mer gör att vi snabbare kommer fram till hur sjukdomen Ett stort tack alla ni som stödjer Parkinsonfonden. Jag vet att forskningen behöver mycket pengar. Ett bidrag på hundra kronor eller mer gör att vi snabbare kommer fram till hur sjukdomen kan bromsas och så småningom kan bromsas och så småningom också botas. Tack för din gåva! Erland Josephson Magdalena Ribbing är författare, föreläsare och etikettexpert. Numera är hon också ambassadör för Parkinsonfonden. – Min Erland man Josephson fick sin parkinsondiagnos drabbades i början för av nittiotalet tjugo år sedan.av Parkinson. Den förändrade En helt sjukdom både hans som kan och drabba mitt liv.både Medicin gammal och som praktiska ung. Sjukdomsförloppet vårdinsatser kommer smygande och det kan hos äldre personer finns, men forskningen är av största betydelse. Varje parkinsonpatient till en början vara svårt att skilja Parkinson från naturligt måste få den absolut bästa hjälp som kan ges. åldrande. För Erland Josephson har det varit viktigt att fortsätta arbetet som skådespelare. Genom repetitionerna kan han fortsätta att träna sin hjärna och kropp. Rörelserna bestäms i förväg av regin och det underlättar betydligt. Idag läggs stora resurser ner på forskning för att lösa frågan om varför Parkinson uppstår och för att finna medicin för att bromsa upp sjukdomsförloppet. För att klara av denna viktiga uppgift måste vi alla hjälpas åt. Ett bidrag på 100 kr eller mer i månaden till forkning till Parkinsonfonden betyder oerhört mycket för att vi ska lösa varför sjukdomen uppstår och hur vi ska förebygga och stoppa sjukdomen. hur sjukdomen uppkommer och varför vissa drabbas, medan Vill du också vara med och stödja Parkinsonforskningen fyller du i Medgivandeblanketten och skickar in den till: Parkinsonfonden, Skeppargatan 52 nb, 114 58 Stockholm. Parkinsonfonden, Skeppargatan 52 nb, 114 58 Stockholm Medgivande Auotogiro också botas. Ja, jag vill stödja Parkinsonfonden via autogiro. Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från Tack för din gåva. Magdalena Ribbing angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Bidrag per månad: Kronor Jag vill betala genom mitt: Konto/kontoinnehavare: | | | - Clearingnummer Bankkonto/Personkonto/PG Bankens namn Namn: Personnummer: Gatu- och postadress: Datum: Namnteckning: Tfn dagtid: FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON 28 PARKINSONJOURNALEN # 4 2016


Parkinsonjournalen nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above